ПРОЈЕКАТ: "ЕФИКАСНО СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ"

Медија центар, Београд 23. јун 2010. године - представљање прве фазе пројекта "Ефикасно сузбијање сиве економије".

 
 
Пројекат: "Ефикасно сузбијање сиве економије" реализује Стално радно тело за економска питања Социјално-економског савета Републике Србије, а финансиран је од стране Швајцарске организације за помоћ свету рада (СЛА). Током прошле године Савет је са СЛА остварио веома значајну сарадњу у области издавачке делатности, док је ове године сарадња углавном орјентисана на подршку раду Сталних радних тела Савета (састављених на трипартитној основи), чији је основни задатак да своја стручна мишљења достављају Савету, али и да иницирају овакве пројект како би се по важним питањима водила квалитетна расправа заснована на претходним анализама. Пројекат: "Ефикасно сузбијање сиве економије" покренут је имајући у виду чињеницу да је стопа учешћа сиве економије у БДП Србије још увек веома висока (процене се крећу од 34 - 40 одсто), док се у земљама Европске уније креће од 7 - 15 одсто, као и да су се досадашње активности на њеном сузбијању показале парцијалним и недовољним, односно нису пронађена одговарајућа дугорочна решења. Циљ је да се након првог пројектног корака који је подразумевао спровођење истраживања (мај, 2010.) и представљања резултата, на јесен организује скуп са колегама из неке од земаља ЕУ који би представили своје стратегије и резултате у борби против сиве економије, након чега би се у посебној публикацији објединили сви налази, стратегије и стручни текстови, а која би послужила као основа за израду сета препорука надлежним органима за ефикасну борбу против сиве економије која угрожава легалне послодавце, лишава државни буџет прихода а грађанима умањује, односно ускраћује основна права гарантована законима.

О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА