СПИСАК ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

 
Р.бр
Локални савет Споразум о оснивању
Учесници
Р.бр
Решење о упису у регистар
Датум
Документ
уписа
Датум
Број
Документ
1
Општине Србобран
22.12.2004
Општина Србобран
1
01.02.2005
023-01-4/2005-02
 
Савез самосталних синдиката Општине Србобран
 
Унија послодаваца Војводине општине Србобран
2
Општине Суботица
13.04.2004
Општина Суботица
2
10.02.2005
110-00-106/2005-02
28.01.2005
 
    Савез самосталних синдиката Општине Суботица
 
УГС Независност Повереништво Суботица
 
Опште удружење предузетника општине Суботица
3
Општине Књажевац
15.04.2003
Општина Књажевац
3
25.02.2005
110-00-73/2005-02
21.01.2005
 
Веће савеза синдиката општине Књажевац
 

УГС Независност
Повереништво Књажевац

 
АСНС Књажевац
 
Опште удружење предузетника општине Књажевац
4
Општине Велика Плана
22.12.2004
Општина Велика Плана
4
02.03.2005
110-00-38/2005-02
 
Веће савеза самосталних синдиката општине Велика Плана
 
Удружење самосталних предузетника општине Велика Плана
5 Општине Шид
11.09.2003
Општина Шид
5
16.03.2005
110-00-113/2005-02
02.03.2005
 
Веће савеза самосталних синдиката општине Шид
 
УГС Независност Општинско поереништво за Шид
 
Унија послодаваца Србије Повереништво за општину Шид
6 Града Крагујевца
29.03.2005
Град Крагујевац
6
29.03.2005
110-00-72/2005-02
 
Веће Савеза самосталних синдиката града Крагујевца
 
Опште удружење предузетника Слога, Асоцијација приватних предузетника Шумадије
7 Општине Врњачка Бања
01.04.2005
Општина Врњачка Бања
7
11.04.2005
110-00-294/2005-02
 
Веће Савеза синдиката општине Врљачка Бања
 
Опште удружење предузетника Врњачка Бања
8 Општине Сокобања
26.05.2003
         
07.02.2005
07.02.2005
Општина Сокобања
8
24.05.2005
110-00-8/2005-02
   
Веће Савеза самосталних синдиката Сокобања
 
Опште удружење предузетника општине Сокобања
9 Општине Сремска Митровица
23.03.2005
Општина Сремска Митровица
10
05.05.2005
110-00-309/2005-02
 
Савез самосталних синдиката општине Сремска Митровица
 
УГС Независнсот Регионално повереништво за Срем
 
Унија послодаваца Србије Послодавци Сремске Митровице
10 Општине Нови Бечеј
25.04.2005
Општина Нови Бечеј
11
03.06.2005
110-00-431/2005-02
 
Савез самосталних синдиката општине Нови Бечеј
 
Унија послодавац Србије - АП Војводине, општине Нови Бечеј
11 Општине Сремски Карловци
22.04.2004
Општина Сремски Карловци
12
20.06.2005
110-00-354/2005-02
19.05.2005
 
07.06.2005
Савез самосталних синдиката Сремски Карловци
     
    Унија послодаваца Србије - АП Војводине општине Сремски Карловци
12 Града Ниша
23.03.2005
Град Ниш
13
27.09.2005
110-00-549/2005-02
 
Веће самосталних синдиката Ниш
 
УГС Независност за Ниш
 
Унуја послодаваца Србије Поаслодавци Ниша
13 Града Новог Сада
24.05.2006
Град Нови Сад
15
15.06.2006
110-00-613/2006-02
 
Савез самосталних синдиката Новог Сада и општина
 
Унија послодаваца Србије Полодвци Новог Сада
14 Покрајински социјлно-економски савет
26.07.2003
Извршно веће АП Војводине
16
13.11.2006
110-00-780/2006-02
 
Савез самосталних синдиката Војводине
 
УГС Независност Покрајински одбор
 
Унија послодаваца Србије Послодавци Војводине
15 Града Београда
26.12.2006
Град Београд
17
23.01.2007
110-00-73/2007-02
                 
        Савез самосталних синдиката града Београда        
                 
        УГС Независност Повереништво за град Београд        
                 
        Унија послодаваца Србије Послодавци Београда        

16

Општине Стара Пазова
06.09.2011
Општина Стара Пазова
18
30.05.2012
110-00-568/2012-02
    04.05.2012          
        Савез самосталних синдиката општине Стара Пазова        
                 
        Унија послодаваца Србије Послодавци Старе Пазове        
17 Општине Врбас
15.06.2012
Општина Врбас
19
03.07.2012
110-00-687/2012-02
                 
        Савез самосталних синдиката општине Врбас        
                 
        УГС Независност        
                 
        Унија послодаваца Србије        
18 Општине Рума
30.09.2013
Општинско веће општине Рума
20
12.11.2013
110-00-644/2013-02
                 
        Савез самосталних синдиката општине Рума        
                 
        Унија послодаваца Рума        
19 Града Крушевца
11.06.2018
Градско веће града Крушевца
21
23.08.2018
110-00-654/2018-02
                 
        Савез самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине        
                 
        Унија послодаваца рбије Послодавци Крушевца        
20 Општине Инђија
12.10.2018
Општинско еће општине Инђија
22
07.11.2018
110-00-779/2018-02
                 
        Савез самосталних синдиката општине Инђија        
                 
        Унија послодаваца Србије Послодавци Инђије        
21 Града Пирота
25.12.2018
Градско веће града Пирота
23
27.12.2018
                 
        Савез синдиката општине Пирот        
                 
        Унија послодаваца Србије Послодавци Пирота        
   
 
 

О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА