СПИСАК ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

   
1
Социјално-економски савет општине Србобран
Oснован за територију општине Србобран, са седиштем у Србобрану, Трг Републике број 4, уписан је у регистар локалних савета под редним бројем 1. Учесници: општина Србобран, савез самосталних синдиката Општине Србобран, Унија послодаваца Војводине општине Србобран.
   
2
Социјално-економски савет општине Суботица
Oснован за територију општине Суботица, са седиштем у Суботици, Трг слободе број 1, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 2. Учесници: општина Суботица, УГС "Независност" - повереништво Суботица, Опште удружење предузетника општине Суботица.
   
3
Социјално-економски савет општине Књажевац
Oснован за територију општине Књажевац, са седиштем у Књажевцу, Милоша Обилића број 1, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 3. Учесници: Веће савеза синдиката општине Књажевац, УГС "Независност"-повереништво Књажевац, АСНС Књажевац, Опште удружење предузетника општине Књажевац, општина Књажевац.
   
4
Социјално-економски савет општине Велика Плана
Oснован за територију општине Велика Плана, са седиштем у Великој Плани, Момира Гајића број 7, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 4. Учесници: Веће савеза самосталних синдиката општине Велика Плана, Удружење самосталних предузетника општине Велика Плана, општина Велика Плана.
   
5
Социјално-економски савет општине Шид
Oснован за територију општине Шид, са седиштем у Шиду, Кнеза Милоша број 2/1, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 5. Учесници: Веће савеза самосталних синдиката општине Шид, УПС-ОУП Шид, општина Шид.
   
6
Социјално-економски савет града Крагујевца
Oснован за територију града Крагујевца, са седиштем у Крагујевцу, Трг Слободе број 3, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 6. Учесници: Веће савеза самосталних синдиката града Крагујевца, УГС "Независност"- повереништво Крагујевац, АСНС окружни одбор АСНС Крагујевац, Опште удружење предузетника Слога, Асоцијација приватних предузетника Шумадије, град Крагујевац.
   
7
Социјално-економски савет општине Врњачка Бања
 
Oснован за територију општине Врњачка Бања, са седиштем у Врњачкој Бањи, Крушевачка број 17, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 7. Учесници: Веће савеза синдиката општине Врљачка Бања, општина Врњачка Бања, Опште удружење предузетника Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања.
   
8
Социјално-економски савет општине Сокобања
Oснован за територију општине Сокобања, са седиштем у Сокобањи, Светог Саве бр. 23, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 8. Учесници: Веће савеза самосталних синдиката Сокобања, Опште удружење предузетника општина Сокобања, општина Сокобања.
   
9 Социјално-економски савет општине Сремска Митровица
 
Основан за територију општине Сремска Митровица, са седиштем у Сремској Митровици, Светог Димитрија бр. 13, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 10. Учесници: Савез самосталних синдиката општине Сремска Митровица, УГС
   
10 Социјално - економски савет општине Нови Бечеј
Основан за територију општине Нови Бечеј, са седиштем у Новом Бечеју, Жарка Зрењанина бр. 8, уписан је у регистар локалних савета, под редним бројем 11.
   
11 Социјално - економски савет општине Сремски Карловци
 
Основан за територију општине Сремски Карловци, са седиштем у Сремски Карловцима, Трг Бранка Радичевића бр. 6, уписан у регистар локалних савета под редним бројем 12.
   
12 Социјално-економски савет града Ниша
 
Основан за територију локалне самоуправе, са седиштем у Нишу, ул. 7. Јули бр. 2, уписан у регистар локалних савета под редним бројем 13.
   
13
Социјално-економски савет града Новог Сада
 
Основан за територију локалне самоуправе, са седиштем у Новом Саду, Трг Слободе број 1 , уписује се у регистар локалних савета, под редним бројем 15.
   
14 Покрајински социјално - економски савет
 
Основан за територију аутономне покрајине, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 16, уписан у регистар локалних савета под редним бројем 16 .
   
15
Социјално-економски савет града Београда
Основан за територију локалне самоуправе, са седиштем у Београду, Масарикова број 5, уписан у регистар локалних савета под редним бројем 17.
   
16 Социјално-економски савет општине Стара Пазова
 
Основан за територију локалне самоуправе, са седиштем у Старој Пазови, Трг др Зорана Ђинђића бб, уписује се у регистар локалних савета под редним бројем 18.
   
17 Социјално-економски савет општине Врбас
Основан за територију локалне самоуправе, са седиштем у Врбасу, Маршала Тита број 89, уписан у Регистар локалних савета, под редним бројем 19.
   
18
Социјално-економски савет општине Рума
Основан за територију локалне самоуправе, са седиштем у Руми, Главна бр. 139, уписан у Регистар локалних савета под редним бројем 20.
   
19 Социјално-економски савет града Крушевца
 
Основан за територију града Крушевца, са седиштем у Крушевцу, Газиместанска 1, уписан у Регистар локалних савета под редним бројем 21.
Учесници: Градско веће Града Крушевца, Унија послодаваца Србије - Послодавци Крушевца, Савез самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине.
   
20 Социјално-економски савет општине Инђија
 

Основан за територију општине Инђија, са седиштем у Инђији, Цара Душана 1, уписан у Регистар локалних савета под редним бројем 22.
Учесници: Општинско веће општине Инђија, Савез самосталних синдиката Општине Инђија, Унија послодаваца Србије - Послодавци Инђије.

   
21 Социјално-економски савет града Пирота
  Основан за територију града Пирота, са седиштем у Пироту, Добрице Милутиновића, Трговачки центар Везни тракт, уписан у Регистар локалних савета под редним бројем 23.
Учесници:Градско веће града Пирота, Савез самосталног синдиката града Пирота, Унија послодаваца Србије - послодавци Пирота.

О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА