ПРОПИСИ

 
  УСТАВ, РАДНО И СОЦИЈАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО
 
   
  ЗАКОНОДАВСТВО И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
 
 
  ОСТАЛИ ЗАКОНИ
 
Закон о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09)
 
  СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ
 
 
 
  ПРАВИЛНИЦИ
 
Правилник о поступку мирног решавања радног спора ("Службени гласник РС" бр. 12/05 i 84/05)
Правилник о упису локалних савета у регистар ("Службени гласник РС" број 139/04)
 
  ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
 
Европска повеља о локалној самоуправи
Измењена Европска социјална повеља
Европски кодекс понашања локалних и регионалних изабраних представника
  Споразум о стабилизацији и придруживању
 
  СТАНДАРДИ МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА
 
Конвенција 154 о колективном преговарњу
Конвенција 98 о правима радника на организовање и на колективне преговоре
Конвенција 87 о синдикалним слободама и заштити синдикалних права
Закон о потвђивању докумената изнене Статута МОР из 1997. године ("Службени гласник РС" број 42/09)
 

О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА