MINIMALNA ZARADA

U skladu sa clanom 112. Zakona o radu ("Sl.glasnik RS" br. 24/05 i 61/05), utvrdena je nadleznost Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za utvrdivanje visine minimalne zarade, uz obavezu da se narocito uzmu u obzir sledeci parametri - troskovi zivota, kretanje prosecne zarade u Republici Srbiji, egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenog i njegove porodice, stopa nezaposlenosti, kretanje zaposlenosti na trzistu rada i opsti niva ekonomske razvijenosti Republike Srbije. Zakonom je predvideno da se minimalna zarada utvrduje po radnom casu, za period od najmanje sest meseci.

U tom smislu, Socijalno-ekonomski savet je svojim odlukama utvrdio sledece iznose minimalne zarade:

     

januar - decembar 2020 172,54 dinara po radnom casu bez poreza i doprinosa.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-9063/2019-1, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj: 65 od 13. septembra 2019. godine.

januar - decembar 2019 155,30 dinara po radnom casu bez poreza i doprinosa.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-8569/2018, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj: 69 od 14. septembra 2018. godine.

januar - decembar 2018 143,00 dinara po radnom casu bez poreza i doprinosa.
   
Odluka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije broj 179/2017, objavljena u "Sluzbenom galsniku Republike Srbije" broj 88 od 29. septembra 2017. godine.

januar - decembar 2017 130,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-8452/2016, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj: 77 od 14. septembra 2016. godine.

januar - decenbar 2016 121,00 dinar "neto" po radnom sasu.
   
Odluka Vlade Srbije, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj: 79/2015.

januar - decembar 2015 121,00 dinar "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 121-10648/2014-1, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj: 104 od 1. oktobra 2014. godine.

jul - decembar 2014 115,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 Broj 120-7755/2014, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj 74 od 18. jula 2014. godine.

januar - jun 2014 115,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-1728/2014-1, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 24 od 28. februara 2014. godine.

mart - decembar 2013 115,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-2805/2013, objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 31 od 05. aprila 2013. godine.

april 2012 - februar 2013 115,00 dinara "neto" po radnom casu.
januar - mart 2012 102,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, broj: 57/2012 - objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj 22 od 23. marta 2012. godine.

jun - decembar 2011 102,00 dinara "neto" po radnom casu.
januar - maj 2011 95,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, broj: 95/2011 - objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj 35, od 24. maja 2011. godine.

novembar - decembar 2010 95,00 dinara "neto" po radnom casu.
jul - oktobar 2010 90,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-7549/2010-2, objavljena u "Sluzbenom glasniku" Republike Srbije, broj 89, od 29. novembra 2010. godine.

januar - jun 2010 90,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-2669/2010, objavljena u "Sluzbenom glasniku" Republike Srbije, broj 23 od 14. aprila 2010. godine.

jul - decembar 2009 87,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka Vlade Srbije, 05 broj 12 - 5260/2009, objavljena u "Sluzbenom glasniku" Republike Srbije, broj 70, od 27. avgusta 2009. godine.

januar - jun 2009 87,00 dinara "neto" po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj: 8/09 od 3. februara, 2009. godine.

jul - decembar 2008

78,00 dinara

po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije", broj 84 od 12. 09. 2008. godine.

januar - jun 2008 70,00 dinara po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 11/08 od 31.01.2008. godine.

jul - decembar 2007 63,50 dinara po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 64/07 od 13.07.2007. godine.

januar - jun 2007 55,00 dinara po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 09/07 od 25.01.2007. godine.

jul - decembar 2006 49,00 dinara po radnom sasu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 58/06 od 07. jula 2006. godine.

januar - jun 2006 46,00 dinara po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 11/06 od 07. februara 2006. godine.

jul - decembar 2005 41,00 dinar po radnom casu.
   
Odluka objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 58/05 od 08. jula 2005. godine.

 
Minimalna zarada u periodu pre osnivanja i pocetka rada Socijalno-ekonomskog saveta

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS" br. 70/01 i 73/01) koji je na snazi bio u periodu od 21.12.2001. godine do 23.03.2005. godine, bilo je predvideno da minimalnu zaradu utvrduju sporazumno Vlada Republike Srbije, reprezentativni sindikat i reprezentativno udruzenje poslodavaca, organizovani za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

U tom smislu, Vlada Republike Srbije, Unija poslodavaca Srbije i sindikati: Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" i Savez samostalnih sindikata Srbije, utvrdili su minimalnu zaradu sledecim sporazumima:
 
l za period januar-jun 2005. godine u visini od 38,50 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak gradana na zarade i doprinos koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.10/2005);
l za period jul-decembar 2004. godine u visini od 35,00 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak gradana na zarade i doprinos koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.80/2004);
l za period januar-jun 2004. godine u visini od 31,00 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak gradana na zarade i doprinos na najnize osnovice koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.10/2004);
l za period jul-decembar 2003. godine u visini od 27,00 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak grazana na zarade i doprinos na najnize osnovice koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.75/2003);
l za period januar-jun 2003. godine u visini od 25,00 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak gradana na zarade i doprinos na najnize osnovice koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.3/2003);
l za period jul-decembar 2002 godine u visini od 22,50 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak gradana na zarade i doprinos na najnize osnovice koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.41/2002);
l za period januar-jun 2002 godine u visini od 18,46 dinara po radnom casu, koju zaposleni nosi kuci, uvecanu za porez na dohodak gradana na zarade i doprinos na najnize osnovice koje iz zarade placa zaposleni, u skladu sa zakonom ("Sl. glasnik RS" br.5/2002);
 
U periodu primene Zakona o radnim odnosima ("Sl. glasnik RS", br. 55/96, 28/2001 i 43/2001 - drugi zakon), od 08.01.1997. do 21.12.2001. godine, minimalna zarada je bila utvrdena u iznosu od "35% od prosecne zarade u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republickog organa nadleznog za poslove statistike".

O NAMA
DOKUMENTA SAVETA
MEDUNARODNA SARADNJA
PUBLIKACIJE
SAOPSTENJA
MINIMALNA ZARADA
LOKALNI SES
PROPISI
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
LINKOVI
ARHIVA