PROPISI

 
  USTAV, RADNO I SOCIJALNO ZAKONODAVSTVO
 
   
  ZAKONODAVSTVO I LOKALNA SAMOUPRAVA
 
 
  OSTALI ZAKONI
 
Zakon o udruzenjima ("Sluzbeni glasnik RS " broj 51/09)
 
  STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI
 
 
 
  PRAVILNICI
 
Pravilnik o postupku mirnog resavanja radnog spora ("Sluzbeni glasnik RS " br. 12/05 i 84/05)
Pravilnik o upisu lokalnih saveta u registar ("Sluzbeni glasnik RS " broj 139/04)
 
  EVROPSKI STANDARDI
 
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Izmenjena Evropska socijalna povelja
Evropski kodeks ponasanja lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika
  Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju
 
  STANDARDI MEDUNARODNE ORGANIZACIJE RADA
 
Konvencija 154 o kolektivnom pregovaranju
Konvencija 98 o pravima radnika na organizovnje i na kolektivne pegovore
Konvencija 87 o sindikalnim slobodama i zastiti sindikalnih prava
Zakon o potvrdivanju dokumenata izmene Statuta MOR iz 1997. godine ("Sluzbeni glasnik RS " broj 42/09)
 

O NAMA
DOKUMENTA SAVETA
MEDUNARODNA SARADNJA
PUBLIKACIJE
SAOPSTENJA
MINIMALNA ZARADA
LOKALNI SES
PROPISI
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
LINKOVI
ARHIVA