LINKOVI

 
  REPUBLIA SRBIJA
 
Narodna skupština Republike Srbije
Vlada Republike Srbije
Internet prezentacija lokalnih socijalno-ekonomskih saveta
Tim za socijano uključivanjei smanjenje siromaštva
Kancelarija za evropske integracije
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Republički zavod za statistiku
Pokrajinski socijalno-ekonomski savet
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
   
  SINDIKATI I POSLODAVAČKA UDRUŽENJA U SRBIJI
 
Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost"
Savez samostalnih sindikata Srbije
Unija poslodavaca Srbije
 
  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SOCIJALNI DIJALOG U SRBIJI
 
Solidar Suisse (Swiss Labour Assistance SLA)
Fredrich Ebert Stiftung
 
  MEĐUNARODNA POSLODAVAČKA I SINDIKALNA UDRUŽENJA
 
Međunarodna konfederacija sindikata
Evropska konfederacija sindikata
Savetodavni odbor sindikata pri OECD
Međunarodna organizacija poslodavaca
 
  GRADOVI
 
Stalna konferencija gradova i opština
 
  MEDIJI
 
Medija centar Beograd
 
 
  NEVLADINE ORGANIZACIJE
 
Centar za razvoj neprofitnog sektora
   
  EVROPSKA UNIJA
 
Evropska unija
Evropski ekonomski i socijalni komitet
Delegacija Evropske komisije u Srbiji
 
  UJEDINJENE NACIJE
 
Ujedinjene nacije
Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji
Međunarodna organizacija rada
 
  MEĐUNARODNE FINANSIJSKE NSTITUCIJE U SRBIJI
 
Međunarodni monetarni fond
Svetska banka

O NAMA
DOKUMENTA SAVETA
MEĐUNARODNA SARADNJA
PUBLIKACIJE
SAOPŠTENJA
MINIMALNA ZARADA
LOKALNI SES
PROPISI
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
LINKOVI
ARHIVA