СЕКРЕТАРИЈАТ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
Палата "Србије", Источно крило, I спрат, канцеларија 110
Централа:
(+381) 11 269 23 65
(+381) 11 269 23 78

Душан Петровић Секретар Савета Тел: (+381) 11 269 23 79
    Моб: (+381) 62 886 24 62
    sekretar@socijalnoekonomskisavet.rs

Јелена Месаровић Руководилац групе за Тел: (+381) 11 269 23 64
  материјално финансијске Моб: (+381) 62 886 24 60
  послове finansije@socijalnoekonomskisavet.rs

Јована Гогић Административно Тел: (+381) 11 269 23 65
  технички секретар Моб: (+381) 62 886 24 64
    administracija@socijalnoekonomskisavet.rs