Београд Споразум о оснивању Решење о регистрацији

Велика Плана Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Врбас Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Врњачка Бања Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Инђија Споразум о оснивању Решење о регистрацији

Књажевац Спораум о оснивању Решење о регистрацији
  Измена споразума  

Крагујевац Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Крушевац Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Ниш Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Нови Бечеј Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Нови Сад Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Пирот Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Покрајински савет Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Рума Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Сокобања Спораум о оснивању Решење о регистрацији
  Измена споразума  
  Измена споразума  

Србобран Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Сремска Митровица Спораум о оснивању Решење о регистрацији

Сремски Карловци Спораум о оснивању Решење о регистрацији
  Измена споразума  
  Измена споразума  

Стара Пазова Спораум о оснивању Решење о регистрацији
  Измена споразума  

Суботица Спораум о оснивању Решење о регистрацији
  Измена споразума  

Шид Спораум о оснивању Решење о регистрацији
    Допуна решења