Међународна
организација
рада

International
Labour
Organization


Република Србија, као чланица Међународне организације рада (МОР), сваке године учествује на Конференцији МОР, која се одржава у Женеви у седишту организације, почетком јуна. Делегација која учествује у раду Конференције је трипартитна и чине је представници државе, синдиката и послодаваца. Платформу за учешће делегације Републике Србије на Конференцији усваја Влада Републике Србије уз претходне консултације са социјалним партнерима.

Међународна асоцијација
економских и социјалних савета
и сличних организација

International Association
of Economic and Social Councils
and Similar Institutions

Социјално-економски савет Републике Србије је на Генералној скупштини, која је одржана 17. и 18. септембра 2018. годие у Паризу, примљен у пуноправно чланство Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација - АИЦЕСИС. Као што је истакнуто у писму, упућеном Генералном секретаријату Асоцијаације уз апликацију за чланство, од чланства у Асоцијалцији се очекује јачање међународне сарадње, што ће помоћи да се разменом искустава са сличним националним организацијама, социјални дијалог у Републици Србији подигне на знатно виши ниво.

На Генералниј скупштини Асоцијације, одржаној 9. и 10. октобра 2019. године у Букурешту, Милош Ненезић, члан Социјално-економског савета и председник Уније послодаваца Србије је изабран за члана Борда из Европе у двогодишњем мандату.

Друштвена
палата
Руске Федерације

Общественная
палата
Российской Федерации


Социјално-економски савет Републике Србије и Друштвена палата Руске федерације су у 9. децембра 2019. године у Москви потписали Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у циљу унапређења односа међу странама на узајамно корисној основи. Стране су изјавиле да улажу напоре у циљу развоја институција цивилног друштва као важних конултативних механизама. Ради постизања дубљег разумевања процеса и тенденција које се одвијају у Србији и Русији, стране ће међусобно тесно сарађивати и доприносити јачању традиционалних односа пријатељства, солидарности и међусобног разумевања између народа Србије и Русије, као и културној размени, укључујући популаризацију српског језика у Русији и руског језика у Србији. Предвиђено је да се сарадња остварује кроз узајамне посете делегација, округлих столова, семинара и конференција на нивоу експерата.

Меморандум су потписали секретар Друштвене палате Руске Федерације, госпођа Михејева Лидија Јурјевна и председавајући Социјално-економског савета Републике Србије и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господин Зоран Ђорђевић.

Економски и социјални
савет Грчке
Economic and Social
Council of Greece

Социјално-економски савет Републике Србије и Економски и социјални савет Грчке су 12. новембра 2018. године у Атини потписали Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у циљу сарадње и пружања узајамнеу подршке у областима: размене извештаја, мишљења, публикација и текстова, размене информација о темама и питањима за које постоји заједничко интересовање, израде студија и извештаја везано за теме за које постоји заједничко интересовање, узајамне посете чланова и органа/тела два савета, на основу унапред одређеног и заједнички договореног програма, организације манифестација, студијских посета, семинара, као и других активности у вези са темама за које постоји обострано интересовање два савета.

Меморандум су потписали за Економски и социјални савет Грчке председник, господин Георгиос Верникос и генерални секретар, господин Апостолос Ксирафис а за Социјано-екoномски савет Републике Србије председавајући, господин Милош Ненезић.

Социјални савјет
Црне Горе

Социјално-економски савет Републике Србије и Социјални савјет Црне Горе су 28. октобра 2011. године у Подгорици потписали Меморандум о разумевању и сарадњи са циљем размене квалитетних знања, решења и искустава, експерата и добре праксе у области социјалног дијалога, колективног преговарања, запошљавања социјалне и економске политике, сарадње и размене искустава по основу чланства у међународним организацијама и учешћа на међународним конференцијама и семинарима, сарадње и размене искуставе између радних тела, размене релевантних докумената, информација и иницијатива, сарадње и учешћа на пројектима.

Меморандум су потписали председавајући Социјално-економског савета Републике Србије, господин Љубисав Орбовић и председник Социјалног Савјета Црне Горе, господин Суад Нумановић.

Економско-социјални савјет
Републике Српске


Социјално-економски савет Републике Србије и Економско-социјални савјет Републике Српске су 8. јула 2011. године у Београду Меморандума о међусобном разумевању и сарадњи са циљем да утврди оквир и олакша сарадњу страна потписница у подручјима од заједничког интереса: размена квалитетних знања, решења, искустава и експерата у области социјалног дијалога, колективног преговарања, запошљавања, социјалне и економске политике и другим областима у оквиру надлежности, сарадња и размена искустава по основу чланства у међународним организацијама и учешћа на међународним конференцијама, семинарима и слично, сарадња и размена искустава између радних тела, размена релевантних докумената, информација и иницијатива.

Меморандум су потписали председавајући Социјално-економског савета Републике Србије, Љубисав Орбовић и председавајућа Економско-социјалног савјета Републике Српске, Ранка Мишић.

 
Социјално-економски савет Републике Србије је члан Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација АИЦЕСИС
 
Социјално-економски савет Републике Србије је добитник дипломе са плакетом АИЦЕСИС поводом 20 година рада Асоцијације