24.04.2024
Одржана 118. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У Београду је одржана 118. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије. На седници је дато пзитивно мишљење на Предлог одлуке да се одредбе Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству примењују на све послодавце на територији Републике Србије који нису чланови Уније послодава Србије и дата је сагласност за учешће трипартитне делегације у раду 112. заседања Међународне организације рада, које ће се одржати у Женеви од 3. до 14. јуна 2024. године.
 

27.02.2024
Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
На састанку су изабрани председници оба стална радна тела за мандатни период децембар 2023 - децембар 2024. године и препоручено је Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог акционог плана за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године .
 

20.12.2023
Додељена Национална признања из области безбедности и здравља на раду    
 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић уручио је Национална признања из области безбедности и здравља на раду, која се додељују сваке године правним и физичким лицима, одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима.
Повељу ,,28. април" у категорији компанија које броје више од 250 запослених освојио је ,,Импо Севал" из Севојна. Друго место у овој категорији добиле су фабрика Роберт Бош ДОО Београд и Први партизан а.д. Ужице.Треће место у овој категорији освојиле су компаније ,,Еликсир крафт" ДОО Шабац, ,,Фулгар Ист" ДОО Зрењанин, ,,Лисца Бабушница", "Грејнер Пекиџинг", ,,Контитек флуид Србија" ДОО Суботица, ,,Грамер Систем" ДОО у Србији, ,,Бросе" ДОО Панчево.

 

13.12.2023
Радионица поводом ажурирања текста постојећих смерница за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама и при условима ниских температура
   
 
Управа за безбедност и здравље на раду у оквиру програма SOCIEUX+ (ЕУ програм техничке помоћи у области социјалне политике - социјална заштита, рад и запошљавање) организовала је радионицу поводом ажурирања текста постојећих смерница за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама и безбедан и здрав рад на отвореном при условима ниских температура.Межународни експерти су представили иницијалне документе са упоредним анализама важећих Смерница у Републици Србији и них у земљама Европске уније. Рад на изради нових Смерница се наставља.
 

06.12.2023
Потписан Посебни колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству    
 
Унија послодаваца Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије потписали су Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству. У име Уније послодаваца Србије ПКУ је потписао Андреја Бркић, председник Извршног одбора УПС а у име Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, Драгиша Голубовић председник. Овим колективним уговором утврђују се права и обавезе из рада и по основу рада, односно радног ангажовања лица која обављају уметничку или другу делатност у области културе, било да исту обављају у виду јединог занимања или обављају у виду допунског - додатног занимања, а нарочито: извођење народне, забавне, џез, поп и рок музике, фолклорних и других играчких програма (плес), односно осталих музичких, говорних и сценских извођења културних програма, као и послова стручњака и сарадника у естрадно-музичкој делатности.
Послодавци који ангажују извођаче естрадно-музичког програма, имају обавезу исплате хонорара за музички дан који не може бити нижи од пет одсто од износа минималца, као и да им уплате порезе и доприносе.
 

24.-26.10.2023
Стручни скуп сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије    
 

У Врњачкој Бањи се одржава стручни скуп сталних радних тела Социјално-економког савета Републике Србије. Скуп су отворили председавајући Савета господин Љубисав Орбовић испред Савеза самосталних синдиката Србије, члан Савета госпођа Чеданка Андрић испред УГС "Независност", Небојша Милетић испред Уније послодаваца Србије и Саша Вукотић испред Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Скуп ће на панел дискусијама разматрати следећа питања::
Панел 1: Законско регулисање флексибилних облика радног ангажовања и радне миграције
Панел 2: Безбедност и здравље на раду - примена новог Закона и позаконских аката

 

28.09.2023
Одржан заједнички састанак СРТ за законодавство (41) и СРТ за економска питања (33)    
 
Предложено је Социјално-економском савету да да позитивна мишљења на Нацрте закона о изменама и допунма: Закона о порезу на доходак грађана, закона о порезу на имовину и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.
 

26.09.2023
Одржан 20. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Предложено Социјално-економском савету да прихвати Информацију Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2022. годину .
Размотрен списак важећих Посебних колективних уговора у Републици Србији који је достављен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у којем је евидентирано 21 ПКУ, од чега је 18 закључено у јавном сектору а 3 у реалном сектору.
 

07.09.2023
Одржана 117. редовна седница Социјало-економског савета Републике Србије    
 
У Београду је одржана 117. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије уз учешће чланова и заменика чланова Савета из редова Владе Републике Србије, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца.
Није постигнут консензус око висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2024. годину.
На иницијативу УГС "Независност" спроведена је расправа о тренутном стању у јавном здравству Републике Србије.
Прихваћен је извештај Министарства финансија о реализацији иницијатива прихваћених на седницама Социјално-економског савета Републике Србије.
Прихваћен је текст Нацрта Меморандума о сарадњи са Националним економским и социјалним саветом Мађарске.
Одобрено је учешће делегације Социјално-економског савета Републике Србије на Заједничкој међународној конференцији Међународне организације рада, АИЦЕСИС и Економског и социјалног савета Грчке (ОКЕ) у Атини (Република Грчка) 23. и 24. новембра 2023. године.
   

30.08.2023
Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије је размотрио резултате преговора за утврђивање минималне цене рада за 2024. годину спроведених сходно одредба члана 112. Закона о раду од 21. до 25. августа 2023. године. Договорено је да се наредна, 117. редовна седница Савета одржи у четвртак, 7. септембра 2023. године, када ће на дневном реду бити и тачка: Доношење одлуке о висини минималне цене рада нето по радном часу за 2024. годину.
 

25.08.2023
Други састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2024. годину    
 

Представници министарства финансија су изнели предлог за повећање минималне цене рада у 2024. години за 17,8%, са 230,00 динара на 271,00 динара нето по радном часу и повећање неопорезивог дела зарада за 15,0% са 21.720,00 динара на 25.000,00 динара.
Представници репрезентативних синдиката су остали при захтеву за изједначење минималне зараде и минималне потрошачке корпе (51.874,00 динара) у два корака, прво повећањем МЦР у септембру 2023. године, а после тога повећањем МЦР које би се применњивало почев од 1. јануара 2024. године.Представници Уније послодаваца Србије су изнели став да не могу да подрђе повећање МЦР у 2024. години које би било вече од предложених 17,8%.

   

21.08.2023
Први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2024. годину    
 
Трипартитни преговарачки тим састављен од представника Министарства финансија, Министарства за рад. запошљавање, борачка и социјална питања, Савеза самосталних синдиката Србије, УГС "Независност" и Уније послодаваца Србије је одржао први састанак којим су, у складу са одредбама члана 112. Закона о радуу, почели преговори за утврђивање минималне цене рада за 2024. годину. Анализу параметара дефинисаних одредбама Закона о раду од којих се нарочито полази при утврђивању висине минималне цене рада јпрезентовао је господин Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија. Сви учсници у преговорима су се сагласили да је повећање минималне цене рада оправдано, с тим што су представници Уније послодаваца Србије тражили да повећање буде компензовано одговарајућим смањењем пореза и доприноса на зараде. Представници оба репрезентативна синдиката су изнели став да се мора испоштовати договор постигнут 2018. године о изједначавању минималне зараде са минималном потрошачком корпом. Министарство финансија је најавило да ће свој предлог висине минималне цене рада за 2024. године изнети на следећем састанку тима, који је договорен за петак, 25. август 2023. године..
   

05.06.2023
У Женеви одржано 111. заседање Међународне организавије рада    
 
У Женеви у Палати Уједињених нација је у периоду од 5. до 16. јуна 2023. године одржано 111. заседање Међународне организације. Трипартитна делегација Социјално-економског савета Реоублике Србије је, као и сваке од претходних година, била део државне делегације Републике Србије која је учествовала у раду заседања. Заседању је присуствовало више од 5.000 делагата представника влада, радника и послодаваца из 187 држава чланица Међународне организације рада. У оквиру Конференције је 14. и 15. јуна 2023. године одржан Светски самит на виском нивоу о раду под називом: "Социјална правда за све", у оквиру кога су 16 председника држава и влада, представници других тела Уједињених нација и мултилатералних организација радника и послодаваца разговарали о низу питања социјалне праведе, укључујући и предлог за Глобалну коалицију за социјалну правду. Панели на високом нивоу разматрали су неједнакости и неформалност, стварање једнаких могућности, доживотно учење и развој вештина, социјалну заштиту и начине унапређења трговине, одрживог развоја и људских и радних права.
   

16.05.2023
Одржана 116. редовна седница Социјално-екномског савета Републике Србије    
 
Одржана је 116. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије на којој је разматран Нацрт закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца. У раду седнице је учествовала председница Владе Републике Србије, госпођа Ана Брнабић. Социјални партнери су постигли договор да радна група формирана од представника Владе, Савеза самосталних синдиката Србије, УГС "Независност" и Уније послодаваца Србије током следеће недеље припреми амандмане на текст Предлога закона упућеног Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање, а које ће Влада Републике Србије упутити Народној скупштини како би били размотрени приликом скупштинске расправе о овом Предлогу закона.
 

11.05.2023
Састанак Борда АИЦЕСИС и Међународна конференција поводом 25. година рада Социјано-екномског савета Републике Кореје    
 

У Сеулу, Република Кореја 11. маја 2023. године је одржан састанак Борда Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних институција (АИЦЕСИС), на коме је потврђена кандидатура Социјално-економског савета Републике Србије за трећи двогодишњи мандат у Борду Асоцијације из региона Европа. Избор новог двогодишњег састава Борда по континентима ће се извршити на Генералној скупштини Асоцијације, која је заказана за 30. октобар 2023.године и одржаће се у Москви, Руска Федерација. Том приликом ће се усвојити нови Статут Асоцијације, у чијој изради је кроз рад Радне групе активно учествовао и наш Савет. Потврђена је кандидатура Социјалноекономског савета Перуа за пријем у стално чланство Асоцијације и усвојен извештај Друштвене палате Руске Федерације о главној теми двогодишњег председавања "Живљење у онлајн добу: Изазови који се прате и потреба за решењима".
Другог дана, 12. маја 2023. године је одржана Међународна конференција поводом обележавања 25.година рада Економског, социјалног и радног савета Кореје на тему "Радне реформе", Конференцију је отворио и поздравио председник Владе Републике Кореје господин Хан Док-су (Han Duck-soo), и одржана је у две тематске групе са панел дискусијама.
Прва тематска група је одржана под називом: Радна реформа и искуства других држава са три панел дискусије: "Радна реформа у европским државама", "Европски приступ регулативи код закона о раду и другим трендовима нестандардног запослења у настајању укључујући дигиталне радне платформе" и "Скорашњи тренд алтернативног рада и услуга упућивања радника у Јапану".
Друга тематска група је одржана под називом: Опсежна дискусија о радној реформи и социјалном дијалогу са панел дискусијом "Радна реформа, заштита радника на платформама, мишљења о алтернативном раду и услугама упућивања радника, и радне реформе и социјални дијалог".

 

24.04.2023
Одржана 115. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење и именовање члана Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду из Миистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Усвојен План рада Социјално-економског савета Републике Србије за 2023. годину.
Прихваћена заједничка иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" за отпочињање рада на анализа и преговорима за утврђивање нове минималне цене рада.
Спроведена расправа о захтевима Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" за побољшање материјалног пложаја запослених у делатностима образовања.
Формирана делегација за учешће на 111. заседању Међународне организације рада у Женеви, Швајцарска Конфедерација.
Усвојена Платформа за учешће делегације Републике Србије на 111. заседању Међународне организације рада у Женеви, Швајцарска Конфедерација.
Одобрено у чешће у раду Борда АИЦЕСИС и Међународној конференцији у Сеулу, Република Кореја.
Прихваћен предлог за успостављање билатералне сарадње са Националним економским и социјалним саветом Мађарске.
Именован Душан Петровић, секретар Савета за члана Радне групе за израду Предлога уредбе о изменама и допунама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привреним или покретним градилиштима.
Спроведена расправа о реализацији иницијатива прихваћених на седницама Социјално-економског савета.
Донешена Одлука о избору Љубисава Орбовића, председника Савеза самосталних синдиката Србије за председавајућег Социјално-економског савета Републике Србије у периоду од 10 . априла 2023. до 9 . априла 2024. године.
   

11.04.2023
Одржан састанак Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржан је састанак Колегијуа Социјално-економског савета Републике Србије. На састанку је утврђен предлог дневног реда 115. редовне седнице Савета, која ће се одржати у понедељак, 24. априла 2023. године у Палати "Србија" са почетком у 09:00 часова. Састанку су присуствовали: Никола Селаковић, председавајући Савета и министар за рад, запошљавање, борачка и социјала питања, Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Чеданка Андрић, председница УГС "Независност", Милош Ненезић, председник Уније послодаваца Србије и Душан Петровић, секретар Савета.
 

20.03.2023
Самит социјално-економских савета земаља Југоисточне Европе чланица Европске уније и земаља кандидата за чланство у ЕУ    
 
У Солуну, Република Грчка у организацији Економског и социјалног савета Грчке (ОКЕ) је одржан Самит "Економски и социјални савети као покретачи за одржива решења за нове изазове ка интеграцији". У оквиру Самита одржане су три панел дискусије:
1. Ублажавање утицаја енергетске кризе - иницијтиве за сарадњу;
2. Сарадња у енергетском сектору као прилика за одрживи развој (Циљ 7 Агенде МОР 2030 - Доступна и чиста енергија);
3. Регионалне интеграције у Југоисточној Европи и процеса приступања земаља кандидата ЕУ .
У оквиру Ппанела 2 - Сарадња у енергетском сектору као прилика за одрживи развој први панелиста је био господин Никола Селаковић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије.
 

06.02.2023
Одржана 114. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 

Констатована разрешења и именовања чланова и заменика чланова Социјално-економског савета из Владе Републике Србије.
Констатовано разрешење и именовање члана Социјално-економског савета из Уније послодаваца Србије.
Донета Одлука о избору Николе Селаковића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за председавајућег Савета до 9. априла 2023. године.
Дато позитивно мишљење на Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду.
Дато позитивно мишљење на Предлог правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.
Усвојен предлог Измене Финансијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2022. годину.
Усвојен предлог Извештаја о раду Социјално-економског савета Републике Србије за 2022. годину.
Донета Одлука о висини накнаде за рад чланова Социјално-економског савета Републике Србије за 2023. годину.
Донета Одлука о висини накнаде за рад чланова Сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије за 2023. годину.
Разматрана иницијатива Уније послодаваца Србије за доделу финансијских средстава члановима Социјално-економског савета Републике Србије у циљу јачања њиховог капацитета.
Усвојен предлог Финансијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2023. годину.
Разматрана иницијатива УГС "Независност" за измену Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника у делу где се дефинишу износи дневница за службена путовања у земљи и ностранству.
Усвојен Извештај трипартитне делегације са Регионалне конференције социјалних и економских савета Западног Балкана, одржане у Тирани, Републике Албанија.
Дато одобрење за учешће на Самиту економских и социјаних савета земаља Југоисточне Европе за 2023. годину у Солуну, Република Грчка.
Одобрено кандидовање Социјално-економског савета Републике Србије за члана Борда АИЦЕСИС за Европу за мандатни период 2023. - 2025. година.
Извршено делегирања члана Стручне радне групе Координационог тела за родну равноправност из Социјално-економског савета Републике Србије.
Извршено именовање члана Комисије за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду из Социјално-економског савета Републике Србије.

   
   

27.12.2022
Одржан заједнички састанак Сталних раднх тела уа законодавство и за питања безбедности и здравља на раду
   
 
На заједничком састанку Сталних радних тела за законодавство и за питања безбедности и здравља на раду разматран је текст Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. Чланови СРТ из Уније послодаваца Србије и Министарства за рад, запошљављње, борачка и социјална питања су дали сагласност на текста Нацрта закона, док су чланови СРТ из Савеза самосталног сндиката Србије и УГС "Независност" дали своју начелну сагласност поновивиши сугестије и препоруке које су изречене и пре годину дана, када је овај Нацрт закона такође био у процедури давања мишљења.
   

13.12.2022
Одржан 19. састаак Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду    
 
Одржан је 19. састанак Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду. Чланови СРТ са заузели стручни став којим је предлжено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине.
 

01.12.2022
Међународна конфренција "За бољу будућност света рада и капитала"    
 

У организацији Социјално-економског савета Републике Србије је у Београду у Палатаи "Србија" 1. децембра 2022. године одржана Међународна конференција "За бољу будућност света рада и капитала". У раду Конференције је узело учешће 29 представника социјално-економских савета из Европе, Африке и Латинске Америке: Друштвена палата Руске Федерације, Економско-социјални савет Републике Српске, Економски и социјални савет Грчке, Економски и социјални савет Луксембурга, Социјални савет Црне Горе, Социјални и економски савет Куракао, Економски и социјални савет Републике Бенин, Економски, социјални и културни савет Републике Мали, Национални економски и социјални свет Републике Мађарске, и 80 домаћих учесника, представника социјалних партнера, стручњака и панелиста.
Конференцију су својим поздравним говорима отворили: господин Никола Селаковић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господин Милош Ненезић, председник Уније послодаваца Србије, господин Зоран илић, заменик председника УГС "Независност" и господин Душко Вуковић, потпредседник савеза самосталних синдиката Србије.
Конференција је организована у три независне панел дискусије:
- Панел 1: Социјално предузезништво у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
- Панел 2: Квалитет послова и кретање зарада у организацији Савеза самосталних синдиката србије и УГС "Независност";
- Панел 3: Будућнос рада, радних односа и недостатак адекватне радне снаге у организацији Уније послодаваца Србије.

 

13.09..2022
Одржана 113. редовна седница Социјално-економског савета Републие Србије    
 
Није постигнут консензус о иницијативи Савеза самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" за доношење одлуке о утврђивању нове минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса за период септембар - децембар 2022. године.
Није постигнут консензус око висине минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса за 2023. годину.
Прихваћен Извештај делегације Социјално-економског савета Републике Србије која је учествовала у раду Регионалне конференције Међународне организације рада у Пројекту "Платформа за запошљавање и социјална питања - ЕСАП 2. Доставити Међународној организацији рада писане коментаре на Предлог општег извештаја и смерница за регионалну политику који је представљен на Конференцији онако како је дато у Извештају делегације Социјално-економског савета Републике Србије.
Одобрено учешће трипартитне делегације Социјално-економског савета Републике Србије у раду Другог Регионалног састанка социјалних и економских савета западног Балкана у оквиру Пројекта Међународне организације рада Платформа за запошљавање и социјална питања" - ЕСАП 2, која ће се одржати у Тирани, Република Албанија 19. и 20. октобра 2022. године.
Прихваћен Извештај делегације Социјално-економског савета Републике Србије која је учествовала у раду Међународне Конференције о климатским променама и састанку Борда и Генералне скупштине Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација (АИЦЕСИС), који су одржани 27. и 28. јуна у Атини, Република Грчка. Задужено Стално радно тело за законодавство да размотри предложени текст новог Статута АИЦЕСИС и сачини коментаре и сугестије који ће се упутити Радној групи за израду новог Статута Асоцијације.
Прихваћена Информација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2021. годину.
Оцењено да нема услова за измену Закона о пензијском и инвалидском осигурању по Иницијативи ЛСЕС града Пирота за измену члана 70а Закона.
   
   

01.09.2022
Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Одржан је Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије на коме је разматран предложени материјал и договорен дневни ред 113. редовне седнице Социјално-економског савета Републике Србије. Седница ће се одржати у уторак, 13. септембра 2022. године, а главна тема је доношење одлуке о висини минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса која ће се примењивати у периоду јануар - децембар 2023. године.
 

25.08.2022
Одржан трећи састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2023. годину    
 
Преговарачки тим је одржао трећи састанак којим су окончани преговори за утврђивање минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2023. годину. Све стране су изнеле своје завршне преговарачке позиције, а разговори ће се наставити на Колегијуму и следећој седници Социјално-економског савета Републике Србије. Сходно одредбама члана 112. Закона о раду коначна одлука мора бити донета до 15. септембра 2022. године.
 

19.08.2022
Одржан други састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2023. годину    
 
Одржан је други састанак преговарачког тима у оквиру преговора за утврђивање минималне цене рада за 2023. годину. Састанку су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Савеза самосталних синдиката Србије, УГС "Независнсот" и Уније послодаваца Србије. Представници Министарства финансија су конкретизовали своју преговарачку позицију понудом за повећање неопорезивог дела зарада и најавом смањења доприноса на зараде на терет послодавца.
 

15.08.2022
Одржан први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2023. годину    
 
Одржан је први састанак преговарачког тима у оквиру преговора за утврђивање минималне цене рада за 2023. годину. Састанку су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Савеза самосталних синдиката Србије, УГС "Независнсот" и Уније послодаваца Србије, који су изнели своје почетне преговарачке позиције. Следећи састанак је договорен за петак, 19. август 2022. године а завршни за четвртак, 25. август 2022. године.
 

28.06.2022
Састанак Борда и Генерална скупштина Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација (АИЦЕСИС)
У Атини је одржан састанак Борда и Генерална скупштина Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација (АИЦЕСИС), у чијем раду је учествовала и трипартитна делегација Социјално-економског савета Републике Србије. Скупштина је радећи по предложеном дневном реду усвојила Извештај о активностима у 2021. години и Финансијски извештај за 2021. годину, као и извештаје о сарадњи са Међународном организацијом рада (МОР) и Економским и социјалним саветом Уједињених нација (ЕЦОСОЦ). Настављен је рад на изради новог Статута Асоцијације и размотрена главна радна тема двогодишњег председавања Асоцијацијом Друштвене палате Руске Федерације: "Живот у онлајн годинама". Скупштина је акламацијом усвојила предлог Борда да се следећа Генерална скупштина Асоцијације одржи у септембру 2023. године у Москви а следећи састанак Борда у Србији. Одлука о додели организације састанка Борда у Србији је пропраћена аплаузом и честиткама свих учесника.
 

27.06.2022
Међународна конференција "Климатска криза и социјални дијалог ка одрживој транзицији"    
У Атини је у организацији Економског и социјалног савета Грчке (ОКЕ) одржана Међународна конференција "Климатска криза и социјални дијалог ка одрживој транзицији" уз учешће делегација преко 40 економских и социјаних савета, представника Економског и социјалног савета Уједињених нација (ЕЦОСОЦ), Међународне организације рада (МОР) и Европске комисије. Скупу су поздравили председник Економског и социјалног савета Грчке, министар руралног развоја и хране у Влади Грчке, заменик министра иностраних послова у Влади Грчке, заменик градоначелника Атине, председник Одељења за спољне односе Европског економског и социјалног комитета.
У оквиру Конференције одржане су три панел сесије:
- Нови изазови за зелену транзицију у окружење које се стално мења;
- Улога социјалног дијалога и ангажовања цивилног друштва у креирању политике;
- Одрживи развој - Конкурентност - Социјална кохезија.
 

05.05.2022
Регионална конференција социјалних и економских савета земаља Западног Балкана - ЕСАП2    
06.05.2022

У Бечићима, Република Црна Гора, је одржана Регионална конференција социјалних и економских савета земаља Западног Балкана у оквиру Пројекта ЕСАП2. У раду Конференције су учествовали савети: Црне Горе, Северне Македоније, Албаније, Косова*, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Србије.
Првог дана рада разматрана је проблематика колективног преговарања и на основу приоритета сваког од савета идентификовани су следећи изазови:
- Потербне су промене Закона о раду јер се ни у једној од земаља не односе на све раднике, чиме отежавају колективна преговарања, као и да прописују сувише детаља, чиме не остављају довољно простора за колективне уговоре у духу давања више права од оних гарантованих Законом о раду;
- Превише комплексна структура гранске организованости синдиката која се не поклапа са структуром послодавачких организација, услед чега нема адекватне поставке за колективно преговарање између те две стране;
- Нестабилна макроекономска ситуација услед пост Ковид опоравка и рата у Украјини представља окидач за општу економску кризу у Европи на кратак, а могуће и на дужи рок.
Другог дана рада извршена је пробна анализа индикатора функционисања савета у свакој од земаља онако како је то предвиђено поставком Пројекта ЕСАП2.

 

29.04.2022
Одржана 112. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
  Формирана трипартитна делегација за учешће на 110. заседања Међународне организације рада у Женеви од 27. маја до 11. јуна 2022. године.
Утврђен текст Предлога платформе за учешће делегације Републике Србије на 110. заседању Међународне организације рада.
Одобрено учешће на састанку Борда и генералне скупштине АИЦЕСИС 27. и 28. јуна 2022. године у Атини и Међународној конференцији о климатској кризи 27. јуна 2022. године у Атини.
Разматран Извештај о раду Инспектората за рад за 2021. годину.
Представљено издање Међународне организације рада: "Глобални извештај о зарадама 2020. - 2021. година, зараде и минималне зараде у доба Ковид 19..
Препоручено Министарству финансија да одржи састанак са представницима синдиката државне управе.
   

14.04.2020
Социјално-економски савет Републике Србије добитник награде "Капетан Миша Анастасијевић"    
 
У згради Ректората Београдског универзитета Социјално-економском савету Републике Србије додељена је награда "Капетан Миша Анастасијевић, најбоље из Србије" за допринос развоју социјалног дијалога у Републици Србији. Награду су Чеданки Андрић, члану Савета и председници УГС "Независност" уручили Милош Ненезић и Перо Зубац, чланови жирија за доделу признања у присуству низа угледних званица и добитника из друштвеног, привредног, уметничког и спортског миљеа.
 

24.03.2022
У Крушевцу одржана 111. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
  Усвојен Плана рада Социјално-економског савета за 2022. годину
Спроведена расправа о одржаним седницама Социјално-економског савета у периоду април 2021. године - фебруар 2022. године
Спроведена расправа о покренутим иницијативама у периоду април 2021. године - фебруар 2022. године
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије ка квалитетном законодавном оквиру за нове облике рада (рад ван просторија послодавца)
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за промоцију спорта међу младима, повећање броја часова физичког васпитања у школама и увођење часова физичког васпитања у високошколске установе у Републици Србији
Прихвачена иницијатива Уније послодаваца Србије за доношење Етичког кодекса учесника у спорту и за едукацију друштва ради превенције негативних појава у друштву
Донета одлука о избору проф др Дарије Кисић за председавајућег Савета у периоду април2022 - април 2023 године
   

25.02.2022
Одржана 110. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење Миодрага Окиљевића и именовања Милана Цветкова за члана Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Донета одлука о висини накнаде члановима Социјално-економског савета у 2022. години.
Донета одлука о висини накнаде члановима сталних радних тела у 2022. години.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за промену политике управљања отпадом.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за смањење стопе ПДВ-а за припремање и услуживање хране и пића у угоститељским објектима и хотелима.
Спроведена расправа о иницијативи Уније послодаваца Србије за укључивање социјалних партнера у креирање јавних политика за борбу против сиве економије.
Спроведена расправа о иницијативи Уније послодаваца Србије за одлагање новог модела фискализације за предузећа која послују, замене га апаратима и аутоматима и за занатлије.
   

28.01.2022
Одржана Конститутивна седница Локалног социјално-економског савета општине Шид    
 
У Шиду је одржана Конститутивна седница Локалног социјално-економског савета општине Шид. Овај Савет је основан 2003. године и регистрован у тадашњем Министарству рада, запошљавања и социјалне политике 2005. године, а последњих десетак година је био неактиван. Залагањем председника општине, господина Зорана Семеновића и његовог тима, Савет је поново активан и биће место за вођење трипартитног социјалог дијалога на нивоу локалне самоуправе.
   

26.01.2022
Одржана 109. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење Вељка Милошевића и имновања Александра Радојевића за члана Савета из Савеза самосталних синдиката Србије.
Није постигнут консензус о тексту Нацрта закона о радној пракси
Размотрена је иницијатива УГС "Независност" и Савеза самосталних синдиката Србије за побољшање материјалног положаја запослених у делатностима образовања.
Социјално-економски савет је заузео став да Министарство просвете, науке и технолошког развоја треба да предложи решења и да по захтевима достави образложене одговоре.
Спроведена расправа о иницијативи Уније послодаваца Србије за реформу образовног система.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за реформу система непореских прихода.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за за корекцију фискалне политике кроз смањење акциза на евро дизел гориво за комерцијалну транспортну привреду.
Прихваћена иницијатива Покрајинског социјално-економског савета за измену релевантних прописа у циљу побољшања положаја мајки предузетница.
Социјално-економски савет се захваљује Локалном социјално-економском савету града Пирота на достављеној иницијативи у вези исплате потраживања бившим запосленима друштвених предузећа по основу извршних пресуда за потраживања из радног односа.
Како се ради о судским одлукама, није у надлежности Савета да се бави овим питањем.
Усвојена измена Финасијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину.
Усвојен Извештај о раду Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину.
Усвојен Финнасијски план Социјално-економског савета Републике Србије за 2022 . годину.
 

17.01.2022
Одржан заједнички састанак СРТ за законодавство и за еконмскапитања    
Није постигнут консензус око текста Нацрта закона о радној пракси.
Предложено је Социјално-економском савету да одобри одржавање два стучна скупа Сталних радних тела у 2022. години, на којима би се извршила анализа примене прописа из области радног законодавства, а све у циљу припреме за рад на изради будућих измена из ове области.
 

27.12.2021
Активирање Локалног Социјално-економског савета општине Шид    
 
У општини Шид је одржан састанак председника оштштине, господина Зорана Семеновића и његових сарадника са представницима локалних социјалних партнера - Савеза самосталних синдиката Србије и Уније послодаваца Србије, на коме се разговарало о активирању Локалног Социјално-економског савета општине Шид, који је основан 2005. године, али се већ дуго не састаје и не врши своју улогу места где се води трипартитни социјални дијалог на локалном нивоу. Договорено је да учесници у Споразуму о оснивању у најкраћем року именују своје чланове Савета и одржавање коститутивне седнице, којом би и формално Савет почео са радом. Састанку су присуствовали чланови Покрајинског Социјално-економског савета Палимир Тот и Горан Милић и секретари Покрајинског и републичког савета Милина Тушјак и Душан Петровић.
   

13.12.2021
Одржана 108. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Прихваћена иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за измене и допуне члана 188. Закона о раду упућена Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Констатовано разрешење проф др Зорана Стојиљковића и имновања Чеданке Андрић за члана Савета из УГС "Независност".
Дато позитивно мишљење на Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду уз примедбе које су дате од стране Сталних раних тела за законодавство и за питања безбедности и здравља на раду.
Дато позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима.
Дато позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу.
Дато позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад.
Дато позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о условима за издавање лиценце за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.
Социјално-економски савет Републике Србије и даље инсистира на контролисаном повећању цене електричне енергије за привреду.
Предложено Министарству финансија да организује састанак са репрезентативним синдикатима на коме би се разговарало о ефектима повећања минималне зараде на запослене у јавним комуналним предузећима.
Препоруче но Министарсву за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству финансија да размотре могућност да се дотација социјалним партнерима.
Одобрено учешће Андреја Бркића и Дарије Марачеве на састанку Борда Асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација (АИЦЕСИС).
   

08.12.2021
Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за питања безбедности и здравља на раду    
 
Чланови сталних радних тела су дали начелну сагласност на предложени текст Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. Чланови СРТ испред Уније послодаваца Србије, Савеза самосталних синдиката Србије и УГС <Независност> су дали појединачне примедбе. Чланови СРТ из УГС <Независност> су истакли неопходност да Одбор за безбедност и здравље на раду буде обавезно формиран у привредним субјектима који имају више од 50 запослених, као и обавезно увођење Координатора за безбедност и здравље на раду који би били именовани од стране репрезентативних социјалних партнера.
Предложено је Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Предлога правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким оптичким зрачењима.
Предложено је Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Предлога правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању електромагнетском пољу.
Предложено је Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Предлога правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад.
Предложено је Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Предлога правилника о условима за издавање лиценце за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.
За председника СРТ за законодавство у мандатном периоду 24. децембар 2021. године - 23. децембар 2022. године једногласно је изабрана Светлана Будимчевић, чланица СРТ из Уније послодаваца Србије.
За председника СРТ за питања безбедности и здравља на раду у мандатном периоду 24. децембар 2021. године - 23. децембар 2022. године једногласно је изабран Саша Торлаковић, члан СРТ из Савеза самосталних синдиката Србије.
 

29.10.2021 Одржана 107. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешења и имновања заменика члана Савета из Министарства здравља (проф др Зоран Радосављевић уместо проф др Берислава Векића)
Именовани чланови Комисије за избор миритеља и арбитара при Републичкој агенцији за мирно решаваље радних спорова
Дато позитивно мишљења на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
Расправа о иницијативи Уније послодаваца Србије за корекцију фискалне политике кроз смањење акциза на евро дизел гориво за комерцијалну транспортну привреду одложена за следећу сдницу Савета
Прихваћена иИницијатива Уније послодаваца Србије за реформу образовног система
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за смањење цене електричне енергије
Прихваћена иницијатива УГС Независност за успоравање и отклањање негативних економских последица на истраживаче у Републици Србији
Прихваћене примедбе УГС Независност на Предлог посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Препоручено Министарству културе и информисања да одржи састанак са репрезентативним синдикатима који учествују у закључењу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и да се што хитније приступи закључењу новог ПКУ
Донешена одлука о расподели средсраа одређених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину социјалним партнерима за подизање капацитета за њихово учешће у социјаном дијалогу на локалном, секторском и националном нивоу
Закључак Локалног социјално-економског савета града Новог Сада о прихватању иницијативе Уније послодаваца Војводине за измену: Закона о финансијској подршци породици са децом, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о здравственом осигурању упућена Покрајинском Социјално-економском савету на разматрање
Прихваћен предлог Уније послодаваца Србије за измену Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја
Прихваћена иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за измене и допуне члана 188. Закона о раду и прослеђена Стални радним телима на заузимање стручног става
Прихваћена иницијатива Локалног социјално-економског савета града Пирота за одржавање преговора у Социјално-економском савету Републике Србије за висину минималне зараде два пута у току 2022. године и у годинама које следе, до завршетка економске кризе
   

26.10.2021 Стручни скуп сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије    
29.10.2021
Стална радна тела Социјално-екномског саветар Републике Србије су у Врњачкој Бањи одржала стручни скуп, на коме су чланови СРТ и угледни панелисти расправљали о низу значајних тема, као што су:
- Радно законодавство у ЕУ и имплементација његових кључних стандарда у Закону о раду Републике Србије;
- Радно право у Републици Србији - проблеми у пракси;
- Утицај пандемије COVID -19 на привреду, запослене и друштво у целини у Републици Србији;
- Анализа ставова социјалних партнера и препорука за санирање насталих негативних утицаја пандемије COVID -19 у циљу опоравка привреде и очувања постојећих и креирања нових радних места.
   

08.10.2021 Одржана 7. седница Локалног Социјално-економског савета Града Пирот    
 
У Пироту је одржана 7. седница Локалног Социјално-економског савета града Пирот, у чијем раду су учествовали и председавајући и секретар Социјално-еконономског савета Републике Србије, Милош Ненезић и Душан Петровић. На седници је расправљано о стању економије у пиротском округу и утицају пандемије Ковид 19, ценама услуга јавних комуналних предузећа и социјално-материјалном положају грађана у условима светске економске кризе. Усвојена је иницијатива Савез синдиката општине Пирот да се преговори за утврђивање минималне цене рада врше два пута у току календарске године и да се иницијатива достави Социјално-економском савету Републике Србије.
     

02.09.2021 Одржана 106. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије предложен Влади Републике Србије за избор за члана Управног одбора Националне службе за запошљавање.
Дато негативно мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је предложило Министарство привреде.
Давање мишљења на Предлог одлуке за изузеће од примене проширеног дејства ПКУ за комуналне делатности за привредна друштва из групације PWW одложено за следећу седницу Савета.
Расправа о Иницијативи Уније послодаваца Србије за корекцију фискалне политике кроз смањење акциза на евродизел гориво за комерцијалну транспортну привреду одложена за следећу седницу Савета.
Покренута иницијатива код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства финансија за повећање износа дотација социјалним партнерима у 2021. години.
   


27.08.2021 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије одржан је Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије. у чијем раду је учествовао министар финансија Синиша Мали са сарадницима: државним секретаром Сашом Стевановићем и вд помоћницом министра Милицом Јовановић. На састанку се разговарало о резултатима преговора за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину, о чијој висини ће одлуку донети Социјално-економски савет на седници која је заказана за 2. септембар 2021. године.
 

24.08.2022 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије одржан је Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије. у чијем раду је учествовала председница Владе Републике Србије Ана Брнабић са сарадницима и представници Министарства финансија. На састанку се разговарало о току преговора за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину, о чијој висини ће одлуку донети Социјално-економски савет на седници која је заказана за 2. септембар 2021. године.
 

20.08.2022 Одржана 105. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење Драгана Стевановића и именовање Зорана Димитријевића за заменика члана Социјално-економског савета из Министарства привреде.
Давање мишљења на Предлог одлуке за изузеће од примене проширеног дејства ПКУ за комуналне делатности одложено за следећу седницу Савета уз обавезу Сталних радних тела да још једном размотре Предлог и изнађу правни основ за давање мишљења.
Спроведена расправа о стању колективног преговарања у Републици Србији, које је за реални сектор оцењено као незадовољавајуће. Договорено да до следећег Колегијума Савета представници гранских синдиката из реалног сектора и одговарајући органи Уније послодаваца Србије одрже састанак и изнађу решења која би омогућила закључења Посебних колективних уговора у реалном сектору.
Савет упознат са закључком Локалног Социјално-економског савета града Пирот у вези преговора за утврђивање минималне цене рада за 2021. годину.
Спроведена расправа о захтеву синдиката Јавних установа са територије Кикинде за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у јавном сектору. Јавне установе упућене да се са оваквим захтевом обрате Мминистарсту привреде као надлежном министарству.
Савет дао сагласност да у раду међународног тима за надгледање избора у Руској Федерацији септембра 2021. године учествују представници социјалних партнера: Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката Србије, Срђан Дробњаковић из Уније послодаваца Србије и Душан Петровић, секретар Социјално-екномског савета Републике Србије.
Савет дао сагласност за организацију стручног скупа Сталних радних тела уз обавезу да предефинишу теме панел дискусија.
Прихваћена информација Секретаријата о извршењу буџета Савета за период јануар - јун 2021. године.
Спроведена расправа о прихваћеним иницијативама Савета:
- Присуство представника Социјално-економског савета седницама Народне скупштине Републике Србије;
- Иницијатива за доношење Националне стратегије Републике Србије.
 

17.08.2021 Одржан први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије је одржан први састанак преговарачког тима за утврђивање минималне цене рада за 2022. годину. У раду састанка су учествовали овлашћени представници: Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савеза самосталних синдиката Србије, УГС "Независност" и Уније послодавац Србије. Анализирани су елементи који се у складу са одредбама Закона о раду морају узети у обзир приликом доношења одлуке о висини минималне цене рада који су достављени од стране Министарства финансија и изнете полазне преговарачке позиције учесника у преговорима.
     
       

27.06.2021 Одржана 104. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У Крушевцу је одржана 104. редовна седница Социјално-економског савета Републиек Србије поводом обележавања 650 година града Крушевца и 132 године одмоснивања Трајал корпорације ад.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за измену члана 40 Закона о порезу на добит правних лица.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за спровођење расправе о Закон у о архивској грађи и архивској делатности. Предлажено Министарству културе и информисања да се организује округли сто на тему примене Закона о архивској грађи и архивској делатности, у чијем раду би учествовали представници Социјално-економског савета Републике Србије.
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије да се грађанима Републике Румуније омогући слободан улаз у Републику Србију без ограничења.
Прихваћени извештаји тима за учешће у раду виртуелне радионице друге фазе пројекта Међународне организације рада: "Платформа за запошљавање и социјална питања 2" (ЕСАП 2) и секретара Савета.
Прихваћена информација секретара Савета о одржаном стручном скупу секретара локалних савета са секретарима покрајинског и републичког савета.
     

14.06.2021 Одржан стручни скуп секретара локалних савета са секретарима републичког и покрајинског савета    
 
У Београду је одржан стручни скуп секретара локалних социјално-економских савета са секретарима републичког и покрајинског савета. Скуп су отворили чланови колегијума Социјално-економског савета Републике Србије: Милош Ненезић, проф др Дарија Кисић Тепавчевић, проф др Зоран Стојиљковић и члан Савета Горан Милић.
Разговарало се у четири тематске целине:
- Међусобно информисање и координација рада републичког, покрајинског и локалних савета (известилац: Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије);
- Актуелна питања и проблеми у раду локалних савета (известилац: Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета);
- Закон о социјално-економском савету Републике Србије, измене и допуне (известилац: Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије);
- Поглавље 19 преговора за приступ ЕУ и значај локалних савета (известилац: Драгана Савић, секретар преговарачке групе за поглавље 19 - Социјална политика и запошљавање приступних преговора са ЕУ).
       

07.06.2021 Одржан састанк тима Социјално-економског савета са представницима МОР за пројекат ЕСАП 2    
 
У Београду је одржан састанак тима Социјано-економског савета Републике Србије за учешће у пројекту "Платформа за запошљавање и социјална питања 2" (ЕСАП 2) Међународне организације рада који се спроводи у земљама западног Балкана са циљем постизања највишег нивоа сагласности између учесника у социјалном дијалогу по економским, социјалним и питањима из домена рада од националног интереса.
 

31.05.2021 Одржана 103. редовна седница Социјено-економског савета Републике Србије    
 
Дато позитивно мишљења на Нацрт закона о заштити потрошача. У циљу доследног спровођења Закона, унапређења заштите потрошача и сарадње носилаца заштите потрошача и других субјеката у овој области предлажено је оснивање Националног савета за заштиту потрошача (према члану 135. и 136 Нацрта) у чијим саставу би учествовали представници репрезантитивног удружења послодавца и репрезентативних синдиката као заинтресоване стране.
Дато позитивно мишљење на Предлог одлуке да се одредбе Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије примењују и на послодавце који нису чланови удружења послодаваца - учесника колективног уговора, а који обављају претежну делатност у области путне привреде осим на јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
Иницијатива локалног Социјално-економског савета града Пирота за давање мишљења на право исплате накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора за запослене у предшколским установама за које се којима се врши доплата до износа минималне зараде упућена Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија на мишљење.
Иницијатива локалног Социјално-економског савета града Пирота за повећање основице за обрачун плате запосленима у физичкој култури запосленима којима се обрачун зарада врши на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама упућена Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија на мишљење.
Прихваћена информација Секретаријата Савета о извршењу буџета за период јануар - март 2021. године.
Спроведена расправа о формирању и раду локалних Социјално-економских савета. Подржан стручни скуп секретара локалних савета са секретарима републичког и покрајинског савета, који ће се одржати 15. јуна 2021. године у Палати "Србије".
Спроведена расправа о учешћу социјалних партнера у радним групама за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката.
Извршена квартална анализа закона одабраних за давање мишљења Социјално-економског савета.
 

26.05.2021 Одржан 16. састанак Сталног радног тела за колективно преговарњае и мирно решавање радних спорова    
 
Предложено Социјално-економском савету да се да позитивно мишљење на предлог Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се Посебан колективни уговор за делатност путне привреде Републике Србије примењује и на послодавце који нису чланови удружења послодаваца - учесника колективног уговора, а који обављају претежну делатност у области путне привреде, осим на јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
   

21.25.2021 Одржан заједнички састанак сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
Предложено је Социјално-екномском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити потрошача који је достављен од стране Минстарства трговине, туризма и телекомуникација.
   

18.05.2021 Одржан колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Колегијум Социјано-економског савета Републике Србије је донео одлуку да се 103. радовна седница Савета одржи 31. маја 2021. године са почетком у 10:00 часова. Утврђен је предлог дневног реда седнице и договорене активности око давања мишљења на Нацрте закона из Плана рада у трећем кварталу 2021. године.
 

13.05.2021 Одржан видео састанак са менаџментом Пројекта ЕСАП 2 Међународне организације рада    
 
Тим Социјално-економског савета Републике Србије је у видео формату одржао састанак са менаджментом Пројекта ЕСАП 2 Међународне организације рада. Анализирани су предложени показатељи који треба да се прате у оквиру Пројекта и изнете примедбе и сугестије на поједине показатеље у циљу побољшања квалитета Пројекта и добијања што бољих излазних показатеља.
   

28.04.2021 Одржана 102. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано ратрешење Марије Петровић и именовање Анастазије Бијелић из Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Сталном радном телу за економска питања.
Дато позитивно мишљење на Нацрт закона о услугама.
На иницјативу УГС Независност за расправу о Нацрту плана оптимизације мреже здравствених установа у Републици Србији.
Спроведена расправа о предлозима и сугестијама Уније послодаваца Србије за унапређење Предлога закона о електронском фактурисању.
Размотрен преглед усвојених закона и учешће Социјално-економског савета Републике Србије.
Размотрен преглед усвојених иницијатива Социјално-економског савета Републике Србије.
Спроведена расправа о учешћу социјалних партнера у радним групма за израду предлога нацрта закона .
Подржан предлог платформе за учешће државне делегације у раду 109. заседања Међународне организације рада. Договорено да социјални партнери до четвртка, 29. априла 2021. године доставе Секретааријату Савета имена својих делегата, заменика делегата и саветника који ће чинити делегацију.
 

20.04.2021 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
У просторијама Уније послодаваца Србије одржан је Колегијум Социјално-екномског савета Републике Србије, на коме је договорено да се 102. редовна седница Савета одржи 28. априла 2021. године и договорен дневни ред седнице.
 

20.04.2021 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
Предложено је Социјално-екномском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Нацрт закона о услугама који је достављен од стране Минстарства трговине, туризма и телекомуникација.
 

15.04.2021 Одржан четврти састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду    
 
Настављен рад припреми Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду.
   

08.04.2021 Одржан трећи састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду    
 
Настављен рад припреми Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. У раду је активно учествовала министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф др Дарија Кисић Тепавчевић.
   

01.04.2021 Одржан други састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду    
 
Настављен рад припреми Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. У раду је активно учествовала министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф др Дарија Кисић Тепавчевић.
   

29.03.2021 Одржана 101. редовна седница Социјално-економског савета Репубчиле Србије    
 
Дато позитивно мишљење на Предлог Министарства културе и информисања за давање проширеног дејства Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству.
За кандидата за члана Управног одбора Националне службе за запошавање из редова УГС"Независност" Влади републике Србије предложен Александар Титовић.
Договорено формирање тима за учешће у раду виртуелне радионице пројекта Међународне организације рада ЕСАП 2.
Усвојен План рада Социјално-економског савета за 2021. годину.
Спроведена расправа о стању колективног преговарања у Републици Србији.
Прихваћена Иницијатива локалног Социјално-економског савета општине Стара Пазова, која је подржана од Покрајинског социјално-економског савета за испитивање могућности и покретање поступка за повећање цензуса за остваривање права на дечији додатак.
Прихваћена Информација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. Годину.
За председавајућег Социјално-економског савета Републике Србије за период април 2021. - април 2022. године изабран Милош Ненезић, члан Социјално-економског савета и председник Уније послодаваца Србије.
     

24.03.2021 Одржан први састанак Радне групе за припрему Предлога нацрта закона о безбедности и здрављу на раду
 
Одржан је први састанак Радне групре за припрему Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. Састанак је отворила министарска за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић истакавши да ће боља законска решења омогућити стварање услова за безбеднију и здравију радну средину која омогућава запосленима да продуктивно раде, што ће директно утицати на економски раст, запошљавање и побољшање функционисања тржишта рада, са крајњим позитивним утицајем на привреду. Радом Радне групе руководи Дуња Радојичић, директор Управе за безбедност и здравље на раду, а чланови су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управе за БЗР, Инспектората за рад, министарстава: здравља, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, рударства и енергетике, Републичког фонда за здравствено осигурање, Привредне коморе Србије, Факултета заштите на раду у Нишу, УГС Независност, Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије и Социјално-економског савета Републике Србије.
 

15.03.2021 Одржан 15. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова
 
Предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Предлог одлуке да се одредбе Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству примењују на све послодавце на територији Републике Србије који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључивању.
 

11.03.2021
У Новом Саду одржана Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета
 
У Новом Саду је одржана Заједничка седница Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинскг социјално-економског савета, на којој је расправљано о друштвеном и радном положају жена. Своје ставове о положају жена у нашем друштву су изнели: Гордана Чомоћ, министарка за људска и мањинска права и социјални дијалог, Татјана Пријић из канцеларије Повереника за заштиту равноправности, представници секција жена Уније послодаваца Војводине, УГС Независност и чланови оба савета.
Социјано-економски савет Републике Србије је консезусом прихватио иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије да се ратификује Конвенција Међународне организације рада број 190 о укидању насиља и узнемиравања у свету рада.
     

05.03.2021 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
 
Предложено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији у периоду 2021. - 2026. година за период 2021. - 2023. година. Савез самосталних синдиката Србије и УГС "Независност" су предложили да се размотри могућност укључивања синдиката у прећење и реализацију Акционог плана, поготово у реализацију тачке 1.3.5. - Спровођење истраживања о заступљености и облицима телемигранских послова на Националном тржишту рада и утврђивање модалитета формализације. Поред тога треба размотрити учешће у тачкама: 2.1.1, 2.1.4, 2.2.2 (Унапређење сарадње са послодавцима и синдикатима) и 2.3.2.
Извршен одабир нацрта закона из Плана рада Владе Републике Србије за 2021. годину које Социјално-економски савет Републике Србије треба да да своје мишљење.
 

04.03.2021 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
 
На Колегијуму Социјално-економског савета, који је одржан у просторијалам УГС"Независност" договорено је одржавање Заједничке седнице Савета са Покрајинским социјално-економским саветом, која ће се одржати 11. марата 2021. године у Новом Саду. Тема седнице ће бити: Друштвена и радна равноправност жена.
Договорене су теме 101. редовне седнице Савета, која ће се одржати крајем марта, а тачан датум ће накнадно бити договорен.
За крај априла је договорено одражавање свечане седнице Социјлно-економског савета, која ће бити посвећена обележавању јубилеја: 20 година социјаног дијалога у Реублици Србији.
 

22.02.2021 Одржан 14. састанак сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова је презентовао Информацију у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2019. и 2020. годину. Стално радно тело је донело стручни став којим је предлажено Социјално-економском савету да размотри и прихвати Информацију и позитивно оценило напоре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова да у време пандемије изазване вирусом Ковид 19 спроводи активности утврђене законом у поступцима мирног решавања радних спорова.
Стално радно тело је разматрало стање закључених колективних уговора у Републици Србији, како у јавном, тако и у реалном сектору. Констатовано је да постоје проблеми у њиховом закључивању, а апострофирани су они у делатностима пољопривреде и угоститељства и туризма. Такође, закључено је да постоје проблеми при закључивању нових колективних уговора код послодавца, посебно у реалном сектору, у смислу смањивања радних права, посебно у делу зарада, накнада и других примања запослених, у односу на важеће колективне уговоре, односно колективне уговоре код послодавца, чији период примене истиче. Предложено је Социјално економском савету да што пре спроведе расправу и заузме став о стању колективног преговарања у Републици Србији.
 

   
05.02.2021 Одржана 100. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
  Усвојена измена финансијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину.
Усвојен Извештај о раду Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину.
Донета Одлука о износу накнаде члановима Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину.
Донета Одлука о износу накнаде члановима Сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину
Усвојен ФинансијскИ план Социјално-економског савета Републике Србије за 2021. годину.
Спроведена расправа о стању запошљавања у Републици Србији и дато позитивно мишљења на Предлог стратегије запошљавања у Републици Србији за период 2021. - 2026. године са сугестијама.
 

28.01.2021 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
Утврђен стручни став којим је препоручено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог стратегије запошљавања у Републици Србији за период 2021 - 2026 година, који је достављен од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Чланови сталних радних тела из редова синдиката и послодаваца су Савету доставили и свје предлоге и сугестије за унапређе предложеног текста Стратегије.
 

24.12.2020 Одржана 99. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    

Констатовани мандати чланова и заменика чланова Савета за мандатни период децембар 2020. - децембар 2024. године;
Констатовани мандати чланова Сталних радних тела Савета за мандатни период децембар 2020. - децембар 2024. године;
Именован Душан Петровић за секретара Савета за мандатни период од 2. децембра 2020. године до 1. децембра 2024. године;
Дато позитивно мишљење на Предлог уредбе о изменама и допуна Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина;
Усвојена измена Финансијског плана за период 01.01. - 31.12.2020. године;
Донета Одлуке о додели средстава социјаним партнерима за подизање капацитета њиховог учешћа у социјалном дијалогу;
Прихваћена Иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије за исплату накнаде зараде у висини од 100% просечне зараде за привремену спреченост за рад оболелих од вируса Ковид 19;
Прихваћена Иницијатива Савеза самосталних синдиката Србије о учешћу социјалних партнера у кризним штабовима за сузбијање Ковид-19;
Спроведена расправа о здравственим, економским и социјалним последицама пандемије вируса Ковид 19, препорукама згравственог кризног штаба и економским токовима.

 

14.12.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
У просторијама УГС "Независност" одржан састака Колегијума Социјално-екномског савета, на коме је договорен дневни ред 99. седнице Савета и утврђени датум и време одржавања седнице.
 

08.12.2020 Електронски одржан 15. састанак СРТ за питања безбедности и здравља на раду    
Утврђен стручни став којим је препоручено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина.
   

18.11.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
У просторијама УГС "Независност" одржан састака Колегијума Социјално-екномског савета, на коме је договорен дневни ред 99. седнице Савета и утврђени датум и време одржавања седнице.
   

28.10.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
На састанку Колегијума Социјално-економског савета, одржаном у просторијама УГС "Независност", чланови Колегијума из редова социјалних партнера: Зоран Стојиљковић, Љубисав Орбовић и Милош Ненезић и секретар Савета, Душан Петровић су се захвалили досадашњем министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господину Зорану Ђорђевићу на успешној трогодишњој сарадњи и пожелели му пуно успеха у раду на новој функцији.
 

14.09.2020 Одржана 98. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Није постигнут консензус о висини минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину;
Констатована измена члана СРТ за економска питања из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Марија Петровић заменила Мирјану Шипетић;
Предложено Влади Републике Србије да уместо Његоша Потежице за члана Управног Одбора Националне сужбе за запошљавање из Савеза самосталних синдиката Србије именује Оливеру Бобић ;
Дато позитивно мишљења на Правилник о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима;
Разматран Прелог акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године. Примедбе и сугестије Савета ће се проследити Министарству културе и информисања, а по спроведеној расправи о Анализи Међународне организације рада о утицају пандемије на тржиште рада у Србији заузети и коначан став о Предлогу акционог плана;
Прихваћен је Извештај о извршењу буџета Социјално-економског савета Републике Србије за период јануар - јуни 2020. године, који је поднео Секретаријат Савета;
Усвојен закључaк о промени регистрације седишта Социјално-економског савета Републике Србије.
 

09.09.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског саветаРепублике Србије    
На састанку Колегијума Савета извршена припрема за расправу о висини минималне цене рада за 2021. годину која ће се спровести на седници Савета заказаној за 14. септембар 2020. године.
   

08.09.2020 Одржан трећи састанак преговарачког тима за преговоре о висини минималне цене рада за 2021. годину    
Преговарачки тим није успео да постигне консензус око висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину. Преговоре ће наставити Социјално-економски савет Републике Србије на седници, која ће бити одржана најкасније до 14. септембра 2020. године.
   

01.09.2020 Одржан други састанак преговарачког тима за преговоре о висини минималне цене рада за 2021. годину    
Настављени преговори за утврђивање висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину. Преговарачи значајно приближили ставове, али нису постигли сагласност. Наставак преговора 8. септембра 2020. године.
   

25.08.2020 Одржан први састанак преговарачког тима за преговоре о висини минималне цене рада за 2021. годину    
У просторијама Савеза самосталних синдиката Србије почели преговори за утврђивање висине минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса за 2021. годину. Преговарачи изнели своје позиције, а Министарство финансија задужено да у најкраћем року достави анализу и елементе утврђене одредбама Закона о раду.
   

03.07.2020 Одржана 97. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Именовани чланови Конурсне комисије за избор миритеља и арбитара Републичке агенције за мирно рашавање радних спорова из редова социјалних партнера;
Разматрана информација секретара Савета о међународним активностима Социјално-економског савета;
Спроведена расправа о наредним активностима Социјално-економског савета Републике Србије и очекивањимаа од Владе Републике Србије.
   

18.06.2020 Одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије    
У Крушевцу у просторијама Трајал Корпорације ад одржан Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије, на коме је договорен дневни ред 97. седнице Савета и утврђени датум и време одржавања седнице.
   

22.05.2020 Одржана 96. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Усвојен План рада Социјално-економског савета за 2020. годину;
Усвојена Измена Финансијског плана Социјално-економског савета за 2020. годину;
Донет Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у секретаријату Социјално-економског савета републике србије;
Није постигнут консензус око текста Предлога о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спечавање и ширење заразне болести COVID -19   изазване вирусом Sars - cov -2;
Државни органи поднели извештај о о предузетим мерама током ванредног стања и мерама које ће се предузети у наредном периоду;
Донета одлука о избору Зорана Стојиљковића, председника УГС "Независност2 за председавајућег Социјално-економског савета за период април 2020. - април 2021. године
   

24.05.2020 Одржан 13. састанак Сталног радног тела за питања безбедности и здравља на раду    
Миодраг Окиљевић, члан СРТ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изабран за председника СРТ за питања безбедности и здравља на раду у мандатном периоду децембар 2019 . - децембар 2020. године;
Није постигнут консензус о Предлогу уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење заразне болести COVID 19 изазване вируссом SARS-Cov-2.

01.05.2020 Саопштење Колегијума Социјално-економског савета поводом 1. маја - Празника рада  
Колегијум Социјално-економског савета Републике Србије је поводом 1. маја - Међународног празника рада издао саопштење у коме је свим грађанима Србије честитао Празник рада и пожео им добро здравље уз позив: БУДИМО СОЛИДАРНИ.
поводом пандемије вируса Ковид 19 Колегијум је позвао послодавце да чувају своје запослене, јер им савремене машине и опрема не значе ништа без искусних и добрих радника. Да их чувају тако што ће им сачувати радна места и зараде, обезбедити сва неопходна заштитна места из области безбедности и таштите здравља на раду и заштити од епидемике вируса. Позвао је све запослене и остале радно ангажоване да савесно обављају своје послове и омогуће да име предузећа преживе и тако себи и својим породицама сачувају приходе и егзистенцију, а државне органе и инстутуције да створе неопходне услове за за што бржу нормализацију живота и рада.
 

17.03.2020 Одржана Ванредна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Спроведена расправа у вези актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији.    

05.03.2020 Одржана 95. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић презентовала свој Извештај о дискиминацији на тржишту рада;
Спроведена расправа о положају синдиката и кршењу права синдикалних представника.
   

07.02.2020 Одржан 23. састанак Сталног радног тела за законодавство и 18. састанак Сталног радног тела за економска питања    
Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Предлог стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године.
Предложени нацрти закона из надлежности министарстава као предмет расправе и давања мишљења у 2020. години.
   

31.01.2020 Одржана 94. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 

Дато позитивно мишљење на предлог Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије примењује на све послодавце на територији Републике Србије који обављају комуналне делатности, а који нису учествовали у његовом закључењу , изузев одредаба чл. 51. и 67. ст. 6. и 7.;
Дато позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити потрошача;
Заузет позитиван став о предложеном укидању застарелих Конвенција МОР 45, 62, 63 и 85, које су предвиђене за 2024. годину, и предложено да се ратификује Конвенција 176 о безбедности и здрављу на раду у рудницима и прихвати Протокол из 2002. године уз Конвенцију 155 о безбедности и здрављу на раду;
Усвојен Финансијски план Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину;
Донете Одлуке о висинама накнада за рад именованих лица у Социјално-економском савету Републике Србије из репрезентативних социјалних партнера и чланова Сталних радних тела Социјално-економског савета Републике Србије за 2020. годину;
Усвојен Извештај о раду Социјално-екномског савета за 2019. годину са препорукама.

   

14.01.2020 Одржан 12. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да се да позитивно мишљење на предлог Минстарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да се Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије примењује на све послодавце на територији Републике Србије који обављају комуналне делатности, а који нису учествовали у његовом закључењу , изузев одредаба чл. 51. и 67. ст. 6. и 7.
   

17.12.2019 Одржан 22. састанак Сталног радног тела за законодавство и 17. састанак Сталног радног тела за економска питања    
 
Утврђен стручни став којим је предлажено Социјално-економском савету Републике Србије да да позитивно мишљење на Нацрт закона о заштити потрошача.
   

09.12.2019 Посета делегације Социјално-економског савета Републике Србије Друштвеној палати Руске Федерације    
 
У оквиру посете трипартитне делегације Социјално-економског савета Републике Србије Друштвеној палати Руске Федерације у Москви је потписан Меморандум о разумевању и сарадњи два савета, којим је предвиђена сарадња и размена добрих пракси значајних за развој социјалног дијалога и цивилног друштва у Републици Србији и Руској Федерацији. Меморандум су на Пленарном заседању Друштвене палате потписали председавајући Социјално-економског савета Републике Србије, господин министар Зоран Ђорђевић и секретар Друштвене палате Руске Федерације, госпођа Лидија Јурјевна Михејева.
 

15.11.2019 Одржана 93. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Спроведена расправа о Извештају радне групе Владе Републике Србије за Републички геодетски завод;
Прихваћена Иницијатива Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за доношење стратегије економског развоја Србије до 2050. године;
Прихваћена Иницијатива Уније послодаваца Србије за укључивање представника социјалних партнера у радне групе за израду нове Стратегије образовања у Републици Србији за период од 2020. до 2030. године;
Прихваћена Иницијатива Уније послодаваца Србије за реформу образовања за потребе привреде;
Није прихваћена Иницијатива Уније послодаваца Србије за смањење пореза и доприноса на зараде;
Спроведена расправа о информацији Министарства финансија у вези финансијских ефеката за укидање пенала за превремени одлазак у пензију због одласка привредних субјеката у стечај;
Прихваћен извештај о учешћу делегације Републике Србије на 108. заседању Међународне организације рада;
Није постигнут консензус око текста Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду;
Дато пзитивно мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
Није постигнут консензус око текста Нацрат закона о здравственој заштити и здрвственом осигурању војних осигураника;
Дата позитивна мишљења на Предлоге правилника Управе за безбедност и здравље на радуПредлог правилника о изменама и допунама: Правилника за безбедан и здрав рад при излагању буци, Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном, Предлог правилника о изменама и допунама Правилника за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама.
Није постигнут консензус око Предлоаг одлуке за давње проширеног дејтва Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
Усвојен предлог за измену Финансијског плана Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
Донета одлука о додели средстава социјалним партнерима.

07.11.2019 Одржан 11. састанак Сталног радног тела за колективно преговарања и мирно решавање радних спорова    
 
Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за давње проширеног дејства Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
   

04.11.2019 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања    
  Утврђен стручни став којим је предложено Социјално-економском савету да да позитивно мишљење на Нацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника.    

25.10.2019 25. година постојања и рада Уније послодавац Србије  
 
Унија послодаваца Србије годишњом скупштином обележила 25 година постојања и рада. Захвалницом награђен секретара Социјално-економског савета Републике Србије, Душан Петровић за допринос унапређењу међународне сарадње Социјално-економског савета Републике Србије..
 

18.10.2019 Одржан Стручни скуп: Најчешћи проблеми у пракси у поступцима мирног решавања радних спорова    
 
У Плати Србије одржан Стручни скуп: Најчешћи проблеми у пракси у поступцима мирног решавања радних спорова, у организацији Социјално-економског савета Републике Србије. Скуп је отворио председавајући Савета и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уз учешће представника: Социјално-економског савета, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, социјалних партнера и миритеља и арбитара са листе РАММРС.
   

14.10.2019 Одржан 12. састанак Сталног радног тела запитања безбедности и здравља на раду    
  Није постигнут консензус око Нацрта закона о безбедности и здрављу на таду;
Утврђен стручни став којимје предложено ДСоцијално-економском савету Републике Србије да да позотивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника за безбедан и здрав рад при излагању буци;
Утврђен стручни став којимје предложено ДСоцијално-економском савету Републике Србије да да позотивно мишљење на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама;
   
 
09.10.2019 Генерална скупштина Међународне асоцијације економских и социјалних савета и сличних организација (АИЦЕСИС)    
 
У Букурешту одржана Генерална скупштина Међународне асоцијације социјалних и економских савета и сличних организација (АИЦЕСИС) и Међународна конференција о управљању у дигиталној привреди у организацији Међународне организације рада (МОР) и АИЦЕСИС.
Члан Социјално-економског савета и председник Уније послодаваца Србије, Милош Ненезић изабран за члана Борда АИЦЕСИС из Европе.
Социјално-економски савет Републике Србије добитник плакете и дипломе поводом 20 година рада АИЦЕСИС: .
 

24.09.2019 Одржан сасатанак на високом нивоу Социјално-економских савета Западног Балкана    
 
У оквиру пројекта ЕСАП - Платформа за запошљавање и социјална питања у Скопљу је 24. и 25. септембра 2019. године одржан састанакна високом нивоу Социјално-економских савета заемаља Западног Балкана о подстицању трипартитног социјалног дијалога на Западном Балкану.
 

20.09.2019 Одржан 9. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 

Стално радно тело за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова је наставило рад на изради анализе закључених Посебних колективних уговора. Разматран је начин и методологија по којој би се анализа израдила. На састанку је започета израда анализе за институт "радно време?.

   

25.03.2019 Одржан заједнички састанак социјалних савета Републике Србије, Републике Грчке и Републике Српске    
 
У Београду је 25. марта 2019. године одржан састанак делегација Социјално-економског Савета Републике Србије са делегацијама Економског и социјалног савет Грчке (ОКЕ) и Економског и социјалног савета Републике Српске. На састанку се разговарало о: колективном преговарању, националним стратегијама, посебно о делу националне стратегије који спречава одлазак наших грађана у иностранство.
 

25.03.2019 Одржана 88. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
На иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије спроведена расправа о измени члана 70а Закона о пензијско и инвалидском осигурању. Расправа ће се наставити на следећој седници, до када треба да се уради свеобухватна анализа ефеката пенала за превремени одлазак у пензију;
Прихваћена је иницијатива УГС Независност за стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
Усвајен је План рада Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
Усвајен је План јавних набавки Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
оран Ђорђевић, члан Социјално-економског савета Републике Србије и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, изабран је за председавајућег Социјално-економског савета Републике Србије на период од годину дана, од 10. априла 2019. до 9. априла 2020. године.
     

14.03.2019 Одржан 15. састанак Сталног радног тела за законодавство    
 
Стално радно тело за законодавство је разматрило План рада Владе за 2019. годину, и предлажило 52 законе, подзаконских аката и стратегија из надлежности министарстава као предмет расправе и давања мишљења од стране Социјално-економског савета.
   

07.03.2019 Потписан Програм достојанственог рада за Србију за период 2019. - 2022. година    
 
У Београду је потписан Програм достојанственог рада за период од 2019. до 2022. године. Програм су потписал помоћник генералног директора Међународне организације рада и Регионални директор за Европу и Централну Азију господин Хајнц Колером, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања господин Зоран Ђорђевић , заменик председника Уније послодаваца Србије господин Иван Ковачевић, председник Савеза самосталних синдиката Србије господин Љубисав Орбовић и председник УГС "Независност" господин Зоран Стојиљковић.
     

25.02.2019 У Крагујевцу одржана 87. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 

Дато позитивно мишљење на Предлога акционог плана за спровођење Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду;
Прихваћена информација Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2018. годину;
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за преиспитивање процедура и такси у поступцима давања мишљења по захтевима у вези са применом прописа;
Прихваћена иницијатива Уније послодаваца Србије за формирање локалних Социјално-економских савета града Зрењанина и општине Бачка Паланка ;
Расправљано о активирању рада локалног Социјално-економског савета града Крагујевца;
Обележена стогодишњица Међународне организације рада (МОР).

     

13.02.2019 Одржан 10. састанак Сталног радног тела за питања безбедности и здраваља на раду    
 
Стално радно тело за питања безбедности и здравља на раду заузело позитиван став на Предлог акционог плана за спровођење Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу 2019. године за годину безбедности и здравља на раду који је достављен од стране Управе за безбедност здравље на раду;
Предложено Социјално-економском савету да у првој половини године изда брошуру: Смернице за рад на високим и ниским температурама.
   

06.02.2019 Одржан 6. састанак Сталног радног тела за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова    
 
Чланови Сталног радног тела за колективно преговарања и мирно решавање радних спорова су, сходно редоследу председавања, једногласно за председника Сталног радног тела за период децембар 2018. - децембар 2019. године изабрали Драгану Краљ члана Сталног радног тела из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
Предложено Социјално-економском савету да након спроведене расправе о стању колективног преговарања, овласти Стално радно тело да изради стручну анализу закључених колективних уговора са предлогом огледног примерка колективног уговора за јавни и за реални сектор.
Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Миле Радивојевић је упознао чланове Сталног радног тела са Информацијом у вези са подацима о којима се воде евиденције, као и о другим питањима од значаја за поступке мирног решавања радних спорова за 2018. годину;
Предложе да се у оквиру издавачке делатности Социјално-економског савета у 2019. години припреми и изда брошура са анализом важећих Посебних колективних уговора у Републици Србији и примерима образаца колективних уговора за јавни и за реални сектор.
   

28.01.2019 У Нишу одржана 86. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Констатовано разрешење заменика члана Савет из Владе Републике Србије проф др Ане Ланговић Милићевићи именовање за заменика члана др Марка Миленковића, државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања презентовало Акциони план за Поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање) приступних преговора са Европском унијом;
Одобрено потписивање Усаглашеног протокола о програму сарадње са Саветом за економска, социјална и еколошка питања Републике Француске;
Усвоје измена Финансијског плана Социјано-економског савета Републике Србије за период јануар - децембар 2018. године;
Усвојен Извештај о раду Социјално-економског савета Републике Србије за 2018. годину;
Савет је разговарао са учесницима у Споразуму о оснивању Социјално-економског савета Града Ниша о потреби активирања рада локалног савета.
     

25.12.2018 У Пироту одржана 85. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије    
 
Дато позитивно мишљења на Нацрт закона о потврђивању конвенције међународне организације рада (МОР) која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди;
Давање мишљења на Нацрт закона о агенцијском запошљавању одложено за наредну седницу Савета;
Дато позитивно мишљења на Нацрт закона о социјалном предузетништву и радној интеграцији у социјалним привредним субјектима;
Дато позитивно мишљења на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту;
ато позитивно мишљења на Предлог правилника o изменама и допуни Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу;
Дате препоруке на Програм економских реформи који је презентовало Министарство финансија;
Прихваћена иницијатива Свеза самосталних синдиката Србије да 2019. година буде проглашена годином безбедности и здравља на раду;
На иницијативу УГС Независност спроведена расправа о системском решавању проблема у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инавлидитетом;
На иницијативу Уније послодаваца Србије спроведена расправа о најављеном поскупљењу електричне енергије за привреду;
Усвојен Финансијски план Социјално-економског савета Републике Србије за 2019. годину;
Именовани чланови Комисије за избор миритеља и арбитара при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова;
Прихваћен Извештај Секретаријата Савета са одржане Радионице са панел дискусијом: Неформална економија и утицај дигитализације на флексибилне облике рада;
Разматрана Информација о присуству чланова и заменика чланова седницама Социјално-економског савета Републике Србије у периоду јануар - новембар 2018. године;
Извршена анализа извршења одлука и закључака Социјално-економског савета Републике Србије донетих у 2018. години;
Свечано потписан Споразум о оснивању локалног Социјално-економског савета Града Пирота.
   

14.12.2018 У Новом Саду одржана заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета    
 
У Новом Саду је 14. децембра 2018. године одржана заједничка седница Републичког и Покрајинског социјално-економског савета на којој је министар финансија Синиша Мали са својим сарадницима представио Програм економских реформи (ЕРП) и предлог структурних реформи за период 2019. - 2021. година.
Председавајући Покрајинског социјално-економског савета, Иван Ђоковић је информисао учеснике Заједничке седнице о досадашњем раду Покрајинског Савета, сарадњи Републичког и Покрајинског савета, унапређењу трипартитног социјалног дијалога и проблемима и изазовима тржишта рада (Анализа Покарјинског секретаријата за привреду и туризам економских кретања у АП Војводини и Републици Србији.