prelazak na ćirilično pismo
 
 

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije osnovan je Zakonom o Socijalno-ekonomskom savetu (“Službeni glasnik RS“ broj 125/04), a kao institucija započeo je sa radom u aprilu mesecu 2005. godine.
Savet imenuje predsedavajućeg iz svojih redova na godinu dana. Funkciju predsedavajućeg u mandatnom periodu 9. april 2016. – 9. april 2017. godine obavlja Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – odluka Saveta, broj: 63/2016.

 
 

Socijalno-ekonomski savet ima 18 članova, i to šest predstavnika Vlade Srbije, šest predstavnika reprezentativnih sindikata i šest predstavnika reprezentaivnih udruženja poslodavaca, koji se imenuju na četiri godine. Svaki član Saveta ima svog zamenika.

 
SEDNICE
 

O svim pitanjima koje razmatra Savet odlučuje konsenzusom na sednicama. Savet donosi odluke u formi: stava; mišljenja; inicijative; preporuke i zaključka.

 


 

English English